dissabte, de febrer 05, 2011

Gas no convencional a Catalunya

El desenvolupament espectacular de gas no convencional als Estats Units, ha portat a aquest país a reemplaçar Rússia com el primer productor de gas del món de l'any 2009. Això podria passar també a Europa? En teoria, sí: les reserves hi són. De moment, però, hi ha factors que frenen el desenvolupament de gas no convencional a Europa: la densitat de població relativament alta, la manca de coneixements tècnics i d'una indústria de serveis amb experiència, uns costos d'exploració i de producció possiblement massa elevats, i les incerteses del marc regulador i de política del medi ambient. Com a resultat, els experts només esperen un creixement marginal de gas no convencional a Europa en la pròxima dècada. Però, a partir del 2020, Europa pot arribar a experimentar la seva pròpia revolució de gas no convencional.

Molts dels pesos pesats de la indústria de gas no convencional es van reunir a Amsterdam el passat mes de juny per discutir el futur del gas no convencional a Europa. Aquest gas no convencional s’anomena “shale gas” o gas de pissarra o d’esquist (aquest nom es dóna per extensió, però hi ha altres tipus de gas no convencional, que es detallen al final). L’explotació d’aquests jaciments als Estat Units ha donat resultats espectaculars: no només és el primer productor mundial, sinó que compta amb reserves de més de 100 anys. Com que disposaven de la tecnologia adequada, el preu d’aquest gas els és més econòmic que el del gas d’importació.


A Europa no sembla pas que hi hagi manca de recursos de gas no convencional. Tant la Comissió Europea com l'Agència Internacional d'Energia estimen el total de les reserves recuperables a Europa entre 33 i 38 bilions de metres cúbics, dels quals 12 són de “tight gas”, 15 de “shale gas” i 8 de “coalbed methane gas”. Es tracta d'una quantitat important, en teoria suficient per satisfer la demanda europea durant 60 anys.

Encara que Polònia i els Estats Bàltics semblen ser les regions més prometedores, a gairebé pertot arreu d'Europa hi ha perspectives de desenvolupament de gas no convencional, entre les que s’hi troba una bona part de Catalunya. En altres paraules, molts països europeus tenen l'oportunitat d'augmentar significativament la seva producció nacional de gas. Cosa que pot canviar radicalment la visió del nostre futur econòmic.

El "Tight Gas", és un gas natural entrampat en sorres gresoses de baixa porositat i en dipòsits carbonatats.
El "Shale Gas" és un gas natural que es troba en dipòsits d’esquist o de pissarra de baixa permeabilitat.
El "Coalbed Methane Gas" és un gas natural produït a l'activitat d'extracció de carbó.

Article a European Energy Review