diumenge, de febrer 22, 2015

Un país pels joves?

Eurostat ha publicat les estadístiques d’atur del tercer trimestre de 2014 a la Unió Europea. Entre elles, la de l’atur dels joves de 15 a 24 anys.

Els països es poden classificar en tres grups. El primer grup està compost principalment d'Alemanya, Suïssa i Àustria. Aquests països han aconseguit mantenir les taxes d'atur juvenil per sota del 10% durant la crisi i prova de l'èxit dels seus sistemes de formació professional dual i, una mica en què se sol insistir menys, la fortalesa dels seus programes de formació professional bàsica que ofereixen vies d'accés alternatives per a joves sense la qualificació per a accedir directament a la formació dual i altres que sí la tenen però que no s’aconsegueixen col·locar en una empresa. Per exemple, més del 30% dels joves que accedeixen al sistema de formació professional a Alemanya passen primer per programes d'aquest tipus.

Després hi ha un segon grup de països menys reeixits, dels que els principals són Suècia, Franca i el Regne Unit. Tenen un comportament pitjor de l’ocupació juvenil degut fonamentalment a deficiències en els seus sistemes educatius i, en el cas de França i Suècia, a un marc laboral que desfavoreix la inserció dels joves.

Finalment, com sempre, el fanalet vermell és per als països mediterranis, dels que podem destacar Grècia, Portugal, Espanya i Itàlia. L'impacte de la crisi va empènyer les seves taxes d'atur juvenil a cotes insostenibles, però el fet l'atur juvenil és un problema estructural en aquests països. Les causes són conegudes: dualitat laboral (tots menys Grècia), altes taxes d'abandonament escolar i una formació professional infra-desenvolupada i desprestigiada. La classificació que ocupa Espanya dins d'aquest grup de cua el podem veure al gràfic.

Però Catalunya es troba en un dels dos primers grups, ens direm. Doncs no, Catalunya té un 46 % de joves aturats, ens trobem perfectament dins del tercer grup, entre Itàlia i Grècia.

Ens podem preguntar si Espanya o Catalunya són uns països pels joves.