dilluns, de juliol 13, 2015

Malgrat 1915 – Funerals, banys i festes d’estiu

La Vanguardia del dimecres 14 de juliol de 1915 publicava una ressenya de Malgrat sobre dos funerals, el començament de la temporada de banys i les festes d’estiu.

Uns dies més tard es publicava l’esquela del senyor Onofre Viada, sogre del senyor Emili Ragull, una de les persones socialment importants de Malgrat al primer terç del segle passat.