dimecres, de març 11, 2015

El debat sobre l’estat de la nació: l’energia

En aquests dies s'ha celebrat el debat sobre l'estat de la nació en què la gran absent ha estat l'energia, és a dir, què s'ha fet durant aquests més de tres anys i com recorrem la ruta traçada, com hem aconseguit del que ens vam proposar com a país i com hem aconseguit del que ens vam comprometre amb Europa.

A ningú se'ns escapa la importància que per a Espanya té la seva estratègia energètica, molt imbricada amb el seu desenvolupament econòmic i social i, per tant, cal plantejar-se com una situació anòmala la manca de qualsevol ressenya en un debat de final de legislatura de l'estat del sector energètic
.
Una explicació d'aquesta anomalia política la podem trobar en el plantejament amb què es va iniciar la legislatura el gener del 2012 mitjançant el RD 1/2012 de 27 de gener, on en l'exposició de motius s’afirma: "El dèficit tarifari constitueix en si mateix una barrera per a l'adequat desenvolupament del sector en el seu conjunt i en particular per la continuació de les polítiques de foment a la producció elèctrica a partir de fonts d'energia renovable i alta eficiència."

El paràgraf anterior expressa de manera inequívoca el que posteriorment ha passat durant els tres anys transcorreguts, una dedicació gairebé exclusiva de l'administració a solucionar el dèficit de tarifa elèctric i una dedicació de gran part dels productors i distribuïdors en posicionar-se en la defensa dels seus interessos.

El sector elèctric s'ha convertit en el protagonista del sector energètic per si mateix i per la seva implicació amb les energies renovables, i no s’ha fet res per millorar tota la resta del sector energètic.

Un altre dels punts rellevants, també del sector elèctric, ha estat i és la prorroga o tancament de la central nuclear de Garoña, que d'alguna manera marca l'esdevenir de l'energia nuclear a Espanya sobre aquest tema. Més important que les dates ha estat la decisió del tancament sense permís de l'administració de l'activitat de la central, situació no resolta que encara perdura i no sembla que sigui d'atenció pública. El que va suposar aquesta plantada de les dues empreses més importants del sector elèctric va ser valorat i sancionat per la CNMC.

L'existència de dos secretaris d'energia amb posicions diferenciades va generar més caos en els processos de negociació, es va passar d'un tímid inici d'introducció de la fiscalitat verda, a una solució per la via tradicional d'ingressos i despeses.

Al desembre del 2013 va culminar una ruptura entre el lobby elèctric i l'administració que es va manifestar en la subhasta Cesur que va haver de ser anul·lada posteriorment a la seva celebració pel nivell de preus assolit, que estaven fora de rang del que políticament es considerava acceptable. Com a conseqüència de l'anul·lació s'improvisa una solució per substituir les subhastes trimestrals que genera un període transitori en el que encara ens trobem i en el que ningú sembla tenir les idees clares, encara menys el consumidor. Hi va haver una curiosa coincidència en coincidir la citada subhasta amb l'aprovació de la nova llei del sector elèctric.

Tot això ha generat el no desenvolupament de l’eficiència energètica, de l’autoconsum, de les energies renovables, de tot el que ve englobat sota l'etiqueta d'energia verda, totes elles activitats amb un gran potencial de desenvolupament i amb un molt important potencial de mitjans disponibles i preparats per actuar, sempre i quant l'administració ho possibiliti.

Parlant de renovables, i sense entrar a discutir el fons de la qüestió, hem d’assenyalar que s’ha derogat el decret signat pel senyor Rato el 12 de març del 2004 en el que es detallaven les primes que es concedien a aquestes energies, creant una situació d’inseguretat jurídica que no pot tenir bones conseqüències, i que ha donat lloc a demandes als tribunals espanyols i internacionals, que no sabem com acabaran.

Aquest govern va començar fort en matèria energètica, aprovant el dipòsit de residus nuclears relativament de pressa. Però ara s'ha vist que el lloc escolli, a la província de Cuenca, és sísmic (fa uns dies hi va haver un terratrèmol de força 5) El que vol dir qur e l'elecció que varen fer era dolenta: només han aconseguit retardar la decisió definitiva, ja que no crec que s'atreveixin a construir el dipòsit quan hi ha un risc sísmic comprovat.

Pel que fa a aquest govern del Partit Popular, la nota que li podríem posar sobre un tema tant important com és l’energia, és d’un zero.

Haurem d'esperar a una nova administració per escometre els reptes que la societat té plantejats en aquest sector i el seu desenvolupament serà, sens dubte, un dels pilars del canvi que gran part de la societat demana i necessita.