divendres, d’abril 03, 2015

Malgrat 1915 – La via Decauville

Per aprofitar el mineral de la mina de Celrà, la companyia propietària de les Mines de Ferro de Malgrat va decidir traslladar el mineral per tren de Celrà a Malgrat i barrejar-lo amb el mineral de les mines de Can Palomeres. Per això es va construir una via per vagonetes tirades per tracció animal des de l’estació fins al carregador de la mina. Aquesta via passava al costat de la riera, travessava la carretera general fins el carregador.

El senyor Fèlix Cardona va denunciar el director de les mines ja que el traçat d’aquesta via el perjudicava.

La Vanguardia del 30 de març del 1915 publicava una discussió sobre aquest tema a la comissió de foment de la Diputació provincial.

Decauville va ser un fabricant francès d'equip ferroviari, locomotores, vagonetes, trens industrials i de via estreta àmpliament utilitzats a tot el món a finals del segle XIX i durant la primera meitat del segle XX.

A Malgrat hi va haver una altre via Decauville, construïda més tard, que anava de l’estació a les drassanes. Les restes encara eren visibles no fa pas massa temps els pins.