divendres, de novembre 20, 2015

El millor alumne de la classe

Fa unes setmanes es va reunir a Madrid la plana major dels conservadors europeus, presidits per Angela Merkel, patrona major de l'austeritat amb les conseqüències que patim els ciutadans de mitja Europa. Al costat d'ella, Nicolás Sarkozy, el que anava a refundar el capitalisme quan va començar la crisi, Jean-Claude Juncker, actual president de la Comissió, que quan era primer ministre de Luxemburg va autoritzar la signatura d'acords fiscals amb centenars d'empreses, el que va fer que altres països europeus, entre ells Espanya, perdessin milers de milions d'euros. No van faltar dirigents tan pintorescos com l'italià Silvio Berlusconi, conegut pels seus excessos de tota mena, o l'hongarès Viktor Orban, que té unes tendències autoritàries que no se les salta un gitano.

Tots aquests personatges es van reunir per festejar al seu alumne model, Mariano Rajoy, el que ha fet millor els deures. L'altre candidat, Pedro Passos Coelho, havia comès l'error de perdre les eleccions. Què mèrits ha fet Mariano Rajoy perquè els seus col·legues conservadors li fessin aquest homenatge? Hem sortit de la recessió, encara que no de la crisi, tenim més deute, menys població activa, més desocupats, treballs més precaris i mal pagats, en resum, més pobresa. Som els campions europeus de la desigualtat. Ha defensat els interessos dels creditors estrangers i de les entitats financeres, d'aquí la seva aposta per l'austeritat, sense que les seves conseqüències socials li importessin gaire.

Per als espanyols la principal herència que ens deixarà Mariano Rajoy és un deute públic inassumible per les generacions futures. Sota el seu mandat, el muntant de deute de les administracions públiques, si atenem als comptes financers del Banc d'Espanya, s'aproxima als 1,4 bilions d'euros, fet que suposa un increment de gairebé 600.000 milions d'euros. Mentre el deute augmentava, els serveis públics empitjoraven, les prestacions socials disminuïen i es retallava la despesa social.

El segon mèrit de Mariano Rajoy ha estat el d'aplanar el camí perquè molts espanyols haguessin d'anar a treballar fora d'Espanya. Molts d'aquests nous emigrants són mà d'obra qualificada, formada a costa de l'erari espanyol, i de la qual s'aprofiten, gratis, els països receptors.

Un altre mèrit atribuïble a Mariano Rajoy és el de la reforma laboral, dissenyada per abaratir salaris i acovardir els treballadors. Aquesta reforma laboral ha tingut com a conseqüència menys població activa, més desocupats, més contractes temporals i parcials, en resum, una precarietat extrema. S'ha estat repartint misèria. Hi ha un empitjorament generalitzat de la situació social a tot Espanya des de l'any 2009. Les xifres s'han vist agreujades en 2014. En aquest any, es van aconseguir xifres rècord en pobresa, desigualtat i privació material severa, amb 13,6 milions de persones que vivien en risc de pobresa i / o exclusió social a Espanya, un 29,2 % de la població, comparat amb un 24,7 % l’any 2009, com es pot veure a la gràfica. D'aquest total, 3,2 milions vivien en situació de pobresa severa, és a dir, per sota del llindar del 30% de la mediana de la renda des espanyols, el que equival a uns ingressos inferiors a 332 euros mensuals per a una llar d'una sola persona.

Per totes aquestes raons, Mariano Rajoy ha estat elegit pels seus col·legues conservadors com el millor alumne de la classe. Queda per veure si els electors opinaran el mateix el proper 20 de desembre.

AROPE (At Risk of POverty and/or Exclusión) = Risc de Pobresa i/o Exclusió Social