dimecres, de gener 19, 2011

La temperatura global de l'any 2010, segons la NOAA

La temperatura global de l'any 2010, segons les dades de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), ha estat de 14,52 º C, temperatura idèntica a la de l'any 2005, i lleugerament superior a la del 1998, en què va ser de 14,50 º C. Aquestes diferències de temperatura no són significatives.


Tant l’any 1998 com l’any 2010 han tingut un episodi El Niño molt fort. Quan El Niño és molt fort, les temperatures globals augmenten.

Molts comentaristes han estimat que el fet que l’any 2010 hagi sigut un dels anys més càlids des de que es tenen mesures fiables (des de l’any 1880 aproximadament) com una prova irrefutable de que l’escalfament global continua a tota velocitat. Però si agafem les dades mensuals de temperatura global, també facilitades per la NOAA, dels darrers deu anys, podem veure que la temperatura de la darrera dècada s’ha mantingut constant, com ho indica la dreta de regressió del gràfic (aquestes dades, per treure les variacions estacionals, es donen en anomalies, és a dir, en diferències de cada temperatura mensual amb la temperatura mensual mitjana dels anys 1901 a 2000 corresponents al mes en qüestió)


De manera que, malgrat que 2001 ha estat un dels anys més càlids que es recorden, des de fa deu anys l’escalfament global sembla que s’hagi encallat. En efecte, de l'equació d'aquesta dreta de regrassió deduim que, durant aquesta darrera dècada, l'escalfament ha estat de 0,13 ºC per segle (!)