dimarts, de novembre 26, 2013

Pocs impostos i moltes despeses socials

Un dels problemes que té Espanya és que el seu govern gasta 100 i recapta 83 . Entenem per govern tant el central com els autonòmics, les corporacions locals i la seguretat social. I cap govern de cap país pot viure molt de temps gastant 100 i recaptant 83, ja que ha de demanar prestats els 17 que li falten. Ningú presta barat a un govern que cada any gasta 100 i recapta només 83, de manera que Espanya ha de pagar un tipus d'interès més elevat que altres països (la prima de risc, que augmenta al créixer el risc d'impagament de deute), de manera que genera una despesa extra que no es pot dedicar a polítiques socials ni a infraestructures.

Vegem les xifres concretes: l'any 2012 la recaptació total de les administracions públiques va ser de 382.000 milions d'euros, i les despeses de 460.000 milions. El dèficit, sense comptar les ajudes a les entitats financeres ( Bankia, Caixa Catalunya, Novagalicia, etc.), va ser de 78.000 milions (48.000 del govern central, 18.000 de les comunitats autònomes, 2.000 de les corporacions locals i 10.000 de la seguretat social). Els comptes públics són insostenibles.

La pregunta és: paguem pocs impostos o gastem massa? Veient els gràfics de les despeses socials i de la pressió fiscal, hi trobem que Espanya està entre els països amb més despesa social i entre els de menor pressió fiscal. A Espanya hi ha una despesa pública elevada, típica de l'Europa continental, i una pressió fiscal relativament petita. No podem pretendre tenir una despesa pública com el de França, Alemanya o Itàlia i pagar menys impostos que ells. Quan parlem d'impostos és important tenir en compte el tipus d'Estat del Benestar que volem. És una llàstima, però no hi ha res de franc.