divendres, d’octubre 24, 2014

Enquesta de Població Activa del tercer trimestre (1)

S’acaba de publicar l’Enquesta de Població Activa del tercer trimestre d’enguany, que reflexa una disminució del percentatge d’atur a Espanya i a Catalunya, així cm un augment de la població ocupada.

Comencem per la població ocupada. A Espanya hi ha 17,5 milions de persones ocupades, 270.000 més que un any abans. A Catalunya hi ha 3,1 milions de persones ocupades, 70.000 més que un any enrere. L’ocupació augmenta, el que és important, però estem lluny de la que hi havia al punt màxim del boom econòmic, a l’any 2007.Passem a la població aturada. A Espanya la quantitat de persones aturades ha disminuït de mig milió des de fa un any, passant de 5,94 a 5,43 milions, i una mica menys d’un milió des del màxim del primer trimestre de l’any 2013. A Catalunya, la quantitat de persones aturades ha baixat, en 12 mesos, de 880.000 a 730.000 persones, és a dir, 150.000 persones. Comparant amb el màxim del primer trimestre del 2013, l’atur a Catalunya ha baixat de 220.000 persones.En percentatge del número de persones actives (és a dir, que podrien treballar), a Espanya hi ha un 23,6 % de persones aturades, quan aquest percentatge era del 25,7 fa un any. A Catalunya aquest percentatge ha passat del 22,6 % fa un any al 19,1 %, una disminució més important que la del total d’Espanya. Per comunitats autònomes, la que té menys percentatge d’aturats és Navarra, seguida pel País Basc. La que en té més és Andalusia.


 Un punt important és l’atur dels joves de 16 a 25 anys, dels que Espanya té el rècord europeu (dades del segon trimestre 2014) amb un 53,1 %. Aquest darrer trimestre aquest percentatge ha disminuït fins al 52,4 %, quan era del 54,1 fa un any, mentre que a Catalunya és del 47,0 %, pràcticament igual que fa dotze mesos.Per comunitats autònomes, la que té menys percentatge d’aturats de 16 a 25 anys és les Illes Balears, seguida pel Astúries, el que és sorprenent. La que en té més és Andalusia.


Històricament, aquest percentatge d’atur dels joves de 16 a 25 anys és el més alt des de que es tenen dades més o menys fiables, més elevat que durant la crisi del 92-93: el problema és molt greu.


Al segon trimestre d'enguany (darrera data actualitzada d'Eurostat) Espanya era la "campiona" de l'atur dels joves.


En resum, sembla que l’atur baixa poc a poc, ció ocupada creix, però també massa poc a poc. L’atur del joves de 16 a 25 anys fa pensar que estem en un país sense cap futur: som els que més atur dels joves tenim a Europa.

Un altre tema a analitzar és el de la qualitat de la ocupació creada, que no és, ni de bon tros, la ideal. Ho deixarem per una propera entrada.


Nota: és molt interessant llegir l’article “Midiendo el paro como los americanos: aún más líderes” del blog “Nada es gratis” sobre la manera de mesurar l’atur.