dijous, d’octubre 09, 2014

Producció industrial

Tot i que la política sembla enviar-ho tot, les coses de menjar segueixen funcionant. Unes millor i altres pitjor. Si mirem l’índex de producció industrial, Catalunya es porta sensiblement millor que el conjunt de l’estat espanyol. En efecte, prenent la base 100 per l’any 2010, l’índex de producció industrial del període setembre 2013-agost 2014 ha sigut de 96,1 % a Catalunya per 91,1 % pel conjunt de l’estat espanyol.


Això vol dir que Catalunya “només” ha perdut un 3,9 % de la seva producció industrial respecte de l’any 2010, mentre que el conjunt de l’estat ha perdut un 8,9 %. I Catalunya sembla anar-se recuperant poc a poc, mentre el conjunt de l’estat està estancat.


 Al gràfic podem veure l’evolució d’algunes de les CCAA: Madrid en caiguda lliure, ha perdut un 18 % respecte del 2010, Galícia un 13 % i baixant, el País Basc un 10 % i estancat, el País Valencià, en canvi, sembla recuperar posicions: ha perdut un 4,4 % i el seu índex ha anat augmentant, i l’Aragó es troba al mateix nivell que Catalunya. Veiem, doncs, que el quadrant NE de la península (Catalunya, Aragó i País Valencià) van millor que la resta.

És a dir, no tot va malament. Dintre de la pèrdua de producció industrial del país, Catalunya és la comunitat que menys ha perdut, després de l’Aragó, i té, per ara, una tendència continuada a la recuperació.