dissabte, de gener 31, 2015

La temperatura global de l'any 2014

La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ha publicat les anomalies de temperatura mitjanes globals de l'any 2014, que han estat de +0,69ºC per al global terra + oceà, de +1,00 ºC per a la terra i de +0,57 per al oceà. Aquestes anomalies prenen com a referència la temperatura mitjana del segle XX.

Segons aquestes dades, la temperatura mitjana global de l'any 2014 ha estat la més alta de les registrades des de l'any 1880, superant les dels anys 2005 i 2010, que van ser de +0,65ºC i la de l'any 1998, que va ser de +0, 63ºC.

La temperatura de la terra ha estat la quarta més elevada, després de les dels anys 2007 (+1,08ºC), 2010 (+1,06ºC) i 2005 (+1,04ºC).

La temperatura de l'oceà del 2014 també ha estat la més alta des del 1880, seguida de la dels anys 1998 i 2003 (+0,52ºC).

Aquestes dades es contradiuen amb els de RSS, preses per satèl·lit, que ja varem comentar anteriorment, i que donaven la temperatura mitjana global de l’any 2014 com la sisena més alta.

Els que creuen que el canvi climàtic és una amenaça seriosa agafaran les dades de la NOAA com a bones, mentre que els que no ho creueu diran que les dades per satèl·lit són més exactes. Tindrem polèmica per estona.