divendres, d’octubre 23, 2015

Els comptes del govern: cotitzacions a la Seguretat Social

Ja que a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya ningú ha parlat de les coses de menjar, seria bo que, per les properes eleccions al Parlament espanyol toquéssim una mica de peus a terra. És a dir, que parléssim de les propostes econòmiques dels diferents partits. Començarem pels pressupostos del govern per l’any que ve.

La Comissió Europea ha advertit al Govern del senyor Rajoy que el seu pressupost per al 2016 no complirà l'objectiu de dèficit i que després de les eleccions haurà d'aplicar 7.000 milions d'euros de retallades addicionals.

Fixem-nos només en els pressupostos de la Seguretat Social. Els ingressos per cotitzacions van ser de 99,2 milers de milions d'euros l'any 2014. Per a l'any 2015, els pressupostos preveuen unes cotitzacions de gairebé 110 mil milions, un augment del 10,7%. I quins seran els ingressos per cotitzacions en 2015? Tot fa preveure que seran de l'ordre dels 103.000 milions, de manera que hi haurà un desfasament, d'arribar-se a aquesta quantitat, de 7.000 milions d'euros. Aquest desfasament ve de les bonificacions a les contractacions, la baixada dels salaris mitjans i la precarietat dels nous llocs de treball creats. En resum, les noves ocupacions pràcticament no augmenten la cotització.

Doncs bé, els pressupostos de l'any 2016 preveuen un augment dels ingressos per cotitzacions del 6,5%, però no sobre el probable del 2015, sinó sobre el pressupost de 2015. Els ingressos per cotitzacions previstos són de 117,2 milers de milions . El més lògic és que en el 2016, per les mateixes raons que les de l'any 2015, es produeixi un nou desfasament de, almenys, la mateixa quantia, si no superior (hi ha qui parla d'un desfasament de gairebé 25.000 milions entre 2015 i 2016)

I el govern segueix dient que baixarà impostos el 2016 i que, tot i així, respectarà el dèficit previst. Fa l'efecte que tornen a estar a la negació de la realitat com en 2011, fent promeses que sap que hauria de incomplir.