dimarts, d’octubre 11, 2016

Les conseqüències de la reforma laboral

A Espanya, des de que va començar la crisi, s´ha perdut molts llocs de treball. Aquesta tendència s’ha anat invertint des de finals de l’any 2012. Segons el partit del govern, aquesta inflexió és deguda a la reforma laboral de l’any 2012.

Mirem les xifres en detall:

·         Des del tercer trimestre de l’any 2008 fins el tercer trimestre de l’any 2010, la desocupació va augmentar en 1.801.000 persones, la majoria de les quals (1.122.300) eren de persones amb un contracte temporal.

·         Els dos anys següents, des del tercer trimestre del 2010 fins el tercer trimestre del 2012, la desocupació va continuar augmentant, 1.151.400 persones, de les que la majoria tenien un contracte fixe (637.300), encara que també es continuava a destruir ocupació temporal (507.000)

·         Finalment, si agafem el període en el que la reforma laboral era d’aplicació, des del tercer trimestre del 2012 fins el segon trimestre de 2016, veiem que, en efecte, l’ocupació va augmentar en 633.200 persones. Un bon resultat. Però, ben mirat, veiem que per cada dues feines creades amb contracte temporal només s’ha creat una feina amb contracte fixe.

En resum, la reforma laboral ha contribuït a crear ocupació, però una ocupació temporal, precària.


Variació de la desocupació  segons el tipus de contracte.