diumenge, de novembre 06, 2016

L’Enquesta de Població Activa del tercer trimestre

Oficialment, les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del tercer trimestre han estat rebudes amb una certa eufòria: la tassa d’atur, calculada com el percentatge d’aturats sobre la població activa, ha baixat fins el 18,9 %. Un any abans era del 21,2 %, i dos anys abans, al tercer trimestre del 2014, va ser del 23,7 %.



De la mateixa manera, les persones ocupades han passat de 18,05 milions al tercer trimestre del 2015 a 18,53 milions al tercer trimestre del 2016, el que significa un augment anual de 479.000 persones ocupades (408.000 al sector serveis, 25.000 al sector de la construcció, 12.000 al sector industrial i 34.000 al sector agrícola). Comparat amb el segon trimestre del 2016, l’augment de les persones ocupades ha sigut de 226.000 persones (178.000 al sector serveis, 30.000 al sector de la construcció, 34.000 al sector industrial i una baixada de 16.000 al sector agrícola)


Les mesures preses pel govern comencen a donar els resultats esperats, ens diuen.

Però l’EPA del tercer trimestre també ens dona resultats menys optimistes. Un d’ells és que l’augment de persones ocupades es fa principalment amb contractes temporals: globalment, els contractes temporals han augmentat en 246.000 el tercer trimestre, mentre que els contractes indefinits han disminuït en 29.000.




Com hem dit, el sector serveis és on l’ocupació ha augmentat més al tercer trimestre, 178.000 persones. Els contractes temporals han augmentat en 238.000, mentre que els indefinits han disminuït en 50.000 i les persones no assalariades del sector serveis han disminuït en 10.000.

És aquesta dependència absoluta del sector serveis, amb contractes mal remunerats i de curta durada, com ho demostra que es perd ocupació indefinida i s’augmenta la temporal, la que dona una tendència preocupant a les dades de la darrera EPA.


Finalment, segueix disminuint la quantitat de persones actives. Des del tercer trimestre del 2015 les persones actives han disminuït en 51.000, i des del segon trimestre del 2016, la disminució ha sigut de 27.000. Aquesta disminució és deguda, principalment, a la sortida de joves del país i a que molts aturats de llarga durada que ja no busquen feina.

En definitiva, dels resultats de la darrera EPA podem deduir que el model productiu espanyol, especialment en uns anys en què el sector turístic té uns resultats excepcionals (principalment degut a factors geopolítics), ens està portant cap a un país de cambrers.

No sé si l’eufòria del govern central davant els resultats de la darrera EPA està justificada.