dijous, de desembre 29, 2016

L'extensió del gel marí

El gràfic, publicat pel National Snow and Ice Data Center, ens presenta l'extensió total del gel marí, és a dir, incloent el gel marí de l'àrtic i l'antàrtic. Veiem que, des del mes de setembre d'aquest any, aquesta extensió és molt més petita que la de qualsevol dels anys anteriors, des que es tenen mesures per satèl·lit. És a dir, des de l'any 1978.

Pel que fa al valor mínim trobat en els anys esmentats, la disminució del gel marí total mesurat aquests darrers mesos és d'uns 2 milions de km2.Com podem veure en els gràfics següents, aquesta disminució del gel marí afecta tant a l'àrtic com a l’antàrtic.

No seria gens estrany que estiguéssim entrant en una nova fase de l’escalfament global, però encara és massa aviat per poder-ho afirmar. De tota manera, aquests gràfics són preocupants.