dimecres, de febrer 08, 2017

Els preus de l’electricitat a Europa i a Espanya

Eurostat ha publicat els preus de l’electricitat als diversos països europeus per l’any 2016. Dóna dos apartats: el de les llars i el de les indústries mitjanes (les indústries que són grans consumidores d’energia no es troben en aquestes estadístiques).


El preu mitjà de l’electricitat de les llars és molt més car als països europeus que tenen més electricitat que prové de les renovables, és a dir, Dinamarca i Alemanya. Espanya es troba en un terme mitjà.


A Espanya, l’evolució del preu de l’electricitat per les llars s’ha mantingut relativament constant des de l’any 2012, després d’un augment molt important del 2005 al 2012, període en el que el preu es va multiplicar per dos.


El preu de l’electricitat per les indústries mitjanes és, en conjunt, més econòmic que el que paguen les llars. Aquí ja no són Dinamarca i Alemanya els països més cars, sinó Irlanda i el Regne Unit. Espanya es situa immediatament després.


L’evolució d’aquest preu a Espanya s’ha mantingut relativament constant des de l’any 2009. L’any 2016 ha experimentat una petita reducció.