dissabte, d’agost 20, 2011

El Pla d’Acció d’Estalvi Energètic 2011-2020

Dèiem l’altre dia que la dependència espanyola del petroli, que ara mateix es troba en el 48 %, haurà de baixar de manera notable si volem tenir una mínima possibilitat de recuperació de l’economia, el que és el mateix que dir de disminuir l’atur.

Doncs bé, el Ministeri d’Indústria acaba de publicar a principis d’agost un document que no ha tingut la difusió que es mereix, el Pla d’Acció d’Estalvi i Eficiència Energètica 2011-2010, que preveu anar disminuint la dependència espanyola del petroli, que passaria del 48 % l’any 2008 al 27 % l’any 2020, segons es pot veure a la figura.


Però el valor econòmic de l'energia d’un país també té altres paràmetres importants. Un d’ells és la intensitat energètica primària, és a dir, la quantitat d’energia que fa falta per cada milió d’euros del PIB. En aquest aspecte, Espanya és un país amb molt poca eficiència energètica, ja que és de 170 tep per milió d’euros del PIB (base 2000), mentre que la mitjana de la UE 15 era de 158 l’any 2007 i anava disminuint.


Un altre aspecte de la qualitat econòmica de l’energia d’un país és la seva dependència de l’exterior, que a Espanya és del 74 %, per una mitjana de la UE 27 del 53 %. Aquestes xifres estan molt lligades al consum de petroli, de manera que hi trobem, entre els països més dependents, els cinc PIIGS, més Bèlgica.


Afegirem que el consum d’energia primària a Espanya es distribueix de la manera següent (dades de l’any 2010), el que ens pot donar pistes d'on s'ha d'estalviar energia:

Transport = 39,2 %
Indústria = 30,2 %
Residencial = 17,0 %
Serveis = 9,9 %
Agricultura = 3,7 %

Si al pla d’acció del que estem parlant arriba a bon port, no hi ha cap dubte que l’any 2020 serem una nació més fiable pels que ens deixen els quartos (és a dir, pels mercats) que el que som avui dia, ja que, havent disminuït les nostres flaqueses energètiques, tindrem més possibilitats de poder-nos desenvolupar i, per tant, de tornar els nostres deutes.

Un altre dia parlarem de les principals accions que proposa aquest Pla d’Acció, i discutirem si són, o no, creïbles.

Nota - Tep = tona equivalent de petroli, unitat d’energia que equival a 11.630 kWh.