dijous, de juliol 26, 2012

El rescat de la Generalitat


La notícia de que a la Generalitat no li surten els comptes, encara que esperada, ha estat una veritable bomba.

Podem fer l’exercici d’analitzar els comptes de la Generalitat (no els consolidats, sinó només els de la Generalitat, ja que no he trobat l’execució dels pressupostos consolidats). En primer lloc, podem veure que els ingressos no financers dels darrers anys, a més d’anar disminuint, han sigut més petits que els pressupostats: entre els ingressos de l’any 2009, que varen ser de 26.130 milions, i els de l’any 2011, de 21.639 milions, hi ha una caiguda molt important.Pel que fa a les despeses no financeres, podem veure que, entre els pressupostos i la liquidació, cada any hi ha hagut un dèficit important (s’ha gastat més del que es va pressupostar), menys l’any 2010. El dèficit de l’any passat va ser de 2.095 milions. Les despeses, malgrat les retallades, no baixen dels 29.000 milions els dos darrers anys, i són més elevades que les dels anys 2007 i 2008.El més espectacular és quan comparem les liquidacions anuals dels ingressos no financers i de les despeses no financeres: aquí veiem que el dèficit va augmentant, malgrat les retallades. En part per la disminució dels ingressos, en part per la no disminució de les despeses.Resultat: la variació dels actius financers, que és la xifra dels préstecs contractats per la Generalitat, augmenta brutalment, com es veu al gràfic, fins que ningú vol deixar diners a la Generalitat, ja que amb un gràfic així tothom veu clar que no els podrà tornar.Algú dirà que amb el pacte fiscal tot això s’arreglaria, ja que el dèficit fiscal és d’entre 15 i 20.000 milions anuals, molt superior als préstecs contractats per la Generalitat. El problema, però, segons les balances fiscals publicades pel departament d’economia, és que el dèficit fiscal de l’any 2009, el primer de la crisi, només va ser de 791 milions, totalment insuficient per compensar el dèficit de la Generalitat. I és molt probable que el dèficit fiscal dels anys 2010 i 2011 segueixi el mateix camí.Dades del departament d'Economia