dijous, de juliol 19, 2012

Una bona notícia: la balança comercial de maig


Segons publica el Banc d'Espanya, la balança comercial del mes de maig ha fet un dèficit de només 1.926 milions d'euros, el que és una bona notícia. Les importacions han estat de 21.388 milions i les exportacions de 19.462 milions.

De gener a maig, les importacions han estat de 107.047 milions (108.551 milions de gener a maig de 2011), les exportacions han estat de 91.106 milions (88.409 milions de gener a maig de 2011), de manera que el dèficit comercial acumulat ha estat de 15.941 milions (20.142 milions de gener a maig de 2011).

S'ha importat una mica menys que en el mateix període de l'any 2011, segurament a causa de la recessió econòmica, però, en canvi, s'ha exportat més, malgrat tot. Aquest augment de les exportacions és una molt bona notícia.
Sèrie importacions
Sèrie exportacions