dilluns, de juny 03, 2013

Seran els CFC, i no el CO2, la causa de l’escalfament global?

Des de fa uns deu anys, les temperatures globals no augmenten, malgrat que la concentració del CO2 ho continuï fent. S’han intentat donar moltes explicacions a aquesta parada de l’escalfament. La darrera que s’acaba de publicar afirma que els clorofluorocarbonis (CFC, els productes que es feien servir fa uns anys per obtenir el fred de les neveres, i que es van deixar d’utilitzar ja que contribuïen a augmentar el forat d’ozó) són els culpables de l'escalfament global des de la dècada de 1970 i no el diòxid de carboni, segons un polèmic estudi de Qing-Bin Lu, professor de física i astronomia, la biologia i la química a la Facultat de Ciències de la Universitat de Waterloo, publicat fa uns dies, titulat Cosmic-Ray-Driven Reaction and Greenhouse Effect of Halogenated Molecules:Culprits for Atmospheric Ozone Depletion and Global Climate Change.

Se sap que els CFC buiden la capa d'ozó, però una anàlisi estadística en profunditat suggereix que els CFC poden ser també el motor clau en el canvi climàtic global, en lloc de diòxid de carboni (CO2).

La teoria convencional diu que l'emissió de gasos no CFC deguts a l'activitat humana, com el diòxid de carboni, és la que ha contribuït principalment a l'escalfament global. Però hi ha dades que es remunten a la Revolució Industrial que mostren que la teoria convencional podria estar equivocada, segons l'autor. De fet, continua l’autor de l’estudi, les dades mostren que els CFC, juntament amb els raigs còsmics, causen tant el forat d'ozó polar com l'escalfament global.

La majoria de les teories convencionals diuen que les temperatures mundials seguiran pujant a mesura que els nivells de CO2 continuen augmentant, com ho han fet des de 1850 El que sorprèn és que des de l'any 2002, les temperatures globals han disminuït. Aquesta disminució coincideix amb una disminució dels CFC a l'atmosfera. Segons els càlculs de l'autor, l'efecte hivernacle dels CFC explica l'escalfament global d'uns 0,6 °C des del 1950 fins al 2002. Des de llavors la quantitat de CFC a l'atmosfera ha disminuït, i el mateix ha fet la temperatura global. Segons aquesta hipòtesi, aquesta tendència al refredament va a continuar durant els propers 50-70 anys alhora que la quantitat de CFC a l'atmosfera segueixi disminuint, com es veu a la figura.Les dades registrades des de 1850 fins a 1970, abans que les emissions de CFC fossin significatives, mostren que els nivells de CO2 van augmentar significativament com a resultat de la revolució industrial, però la temperatura global, exclòs l'efecte solar, es va mantenir gairebé constant. Amb el model convencional d'escalfament causat pel CO2, les temperatures haurien d'haver augmentat en 0,6 °C durant el mateix període, un augment similar al del període de 1970 a 2002.