diumenge, de març 16, 2014

El nou Pla Hidrològic de l’Ebre

El govern central acaba d’aprovar mitjançant un reial decret el nou Pla Hidrològic de la conca del riu Ebre. El reial decret té 195 pàgines, amb molts annexes, de manera que és complicat resumir-lo en una pàgina. Parlarem de dues coses: de les quantitats reservades per a usos futurs i del cabal ecològic al delta.

Les quantitats reservades per a usos futurs són les següents:


Veiem que no es recondueix el transvasament al País Valencià, que era, en èpoques del govern Aznar, de 1.050 hectòmetres cúbics (Hm3) anuals. En canvi, s’han conservat els 6.650 Hm3 per l’Aragó que també havia previst el govern Aznar.

Si mirem el cabal anual del riu mesurat a Tortosa, podem veure com el cabdal mitjà des de l’any hidràulic 1989/90 fins al darrer conegut, 2010/11, ha sigut de 8.657 Hm3/any, amb un mínim de 4.121 i un màxim de 14.051.


 Si al cabal mitjà li restem les quantitats reservades, ens quedem amb 8.657 – 7.249 = 1.408 Hm3/any a Tortosa, quantitat molt insuficient, com veurem seguidament.

El cabal ecològic que contempla el reial decret a Tortosa és de 3.220 Hm3/any, és a dir uns 100 m3/segon (superior al del Pla del govern Aznar, que era de 2.520, equivalents a 80 m3/segon), que, segons la Generalitat, són clarament insuficients per poder assegurar que el Delta es conservi i no es salinitzi. Encara que no es veu gens clar que es pugui garantir, en mitjana, el cabal ecològic que proposa el govern central.

La Generalitat s’ha alineat amb la Plataforma per a la Defensa de l’Ebre, i demana un cabal ecològic de més del doble, 7.000 Hm3/any (220 m3/segon). El problema és, per la Generalitat, que va estar d’acord amb el Pla del govern Aznar, amb l’única modificació que el cabal ecològic hauria de ser de 3.950 Hm3/any (125 m3/segon).

En resum, el vell problema de l’Ebre ha ressuscitat, com es podia preveure amb un govern del PP. Sembla que el transvasament al País Valencià ha caigut, però es conserven les reserves per l’Aragó (la presidenta de l’Aragó és un pes pesat del PP). Si no es torna a derogar, aquest nou Pla Hidrològic de l’Ebre és la sentència de mort pel Delta. Amb el problema afegit que la posició de la Generalitat no és gens sòlida, ja que havia acceptat un cabal ecològic netament insuficient, probablement per raons purament polítiques (llavors tenia un pacte amb el PP), que ara pagarem molt car. I recordem que un tal Artur Mas va ser Conseller en Cap del 2001 al 2003, a l’època del pacte amb el PP.