dissabte, de febrer 28, 2015

L’ARE, morta i enterrada, ara sí

Em pensava que l’ARE estava mort i enterrat, però no era exactament així, sinó que es va enterrar al darrer ple del nostre Magnífic Ajuntament. Per qui no ho recordi, un ARE és una Àrea Residencial Estratègica, que l’any 2008 el govern municipal volia fera la zona del carrer Escultor Clarà. Es tractava d’una de les iniciatives del govern tripartit de la Generalitat, que el govern municipal va agafar amb entusiasme, car es tractava de construir 525 habitatges a una zona que, segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), només en podia contenir 361.

Com es veu, una manera de pasar-se per l’engonal el Pla d’Ordenació i d’atapeir encara més amb formigó el poble, per si no ho estés ja suficientment. No és de rebut que aquest ARE fos per poder facilitar habitatges als malgratencs que estaven en llista d’espera, com es diu ara. Recordarem que l’alcaldessa va afirmar que “l'interès per acceptar una àrea residencial estratègica a la població no és tant per disposar de més habitatge accessible, sinó per resoldre satisfactòriament l’afectació de l’avinguda dels Pins.” Si féssim dues hipòtesis, és a dir, que l’alcaldessa coneix bé les necessitats de Malgrat, i que quan parla sap el que diu, podríem concloure que aquesta actuació només es volia fer per omplir el poble amb construccions i més construccions, i no per cap necessitat d’habitatge. 

Encara avui, la màxima autoritat municipal pensa que aquest ARE era una bona idea, el que no pot estranyar ningú, vist el que s’ha vist del desenvolupament urbanístic d’aquests darrers vint anys, i més partint de la base que el seu Malgrat ideal era, i encara ho deu ser, un Malgrat de 25.000 habitants. Això sí, un Malgrat de 25.000 habitants però sense llocs de treball, ja que no s’ha fet pas gaire cosa, des de la Casa Gran, per impulsar l’ocupació.

S’hauria pogut projectar un creixement del poble més ample, però s’ha decidit, bé per ignorància, bé per afavorir l’especulació, bé per les dues coses al mateix temps, unes zones noves amb molt formigó i poc verd. Encara que hem de dir que aquesta no ha estat només la tònica de Malgrat, sinó la de la majoria dels pobles de la costa espanyola. I així hem deixat Malgrat i el país per una bona temporada.

Ara que hi haurà un canvi a la direcció de l’Ajuntament, veurem què és el que cada candidat proposa per intentar millorar la urbanització duta a terme aquests darrers anys, ja que serà difícil que es produeixi un nou creixement del poble com el que hi ha hagut els dos darrers decennis que permeti de fer un urbanisme més racional i més “vivible”. El problema és que, per ara, cap candidat ha exposat el seu projecte de poble, només han parlat de generalitats. A veure si ho fan abans del 25 de maig.