dijous, de febrer 18, 2016

El pont del carrer de PassadaResulta que el pont del carrer de Passada no és adequat per permetre el pas dels vehicles de gran tonatge, que està deteriorat i que no és segur.

Un es pot preguntar perquè el pont està deteriorat i no és segur, i es pot respondre, sense cap temor d’equivocar-se, que està en aquestes tristes condicions des de que les autoritats municipals van decidir, per arreglar el nyap del cobriment de la riera a la seva intersecció amb el pont, de tallar les baranes per fer un pas pels vianants que es passegen sobre la riera coberta. Baranes que es va veure, ai las, massa tard, que eren elements portants de l’estructura

Encara que es procedís a la reparació de les baranes del pont, aquest va quedar tocat, ja que la tècnica utilitzada per la reparació era incompatible amb la característica constructiva del pont, que data de fa cent anys (i que, per cert, un cop feta la barrabassada, era molt difícil de poder-li tornar les característiques portants anteriors). De manera que quan es diu que el pont està deteriorat i que no és segur, ja sabem qui en és responsable.