dimarts, de juliol 08, 2008

El butlletí municipal

De sempre he defensat l’existència del butlletí municipal, com a una eina molt interessant per ajudar a la formació de l’opinió pública. El butlletí municipal ens permet de comprendre com l’equip de govern veu la seva gestió, ens permet de conèixer el cost de moltes de les actuacions que es fan, i ens permet també, pels temes dels que no es parla, de donar-nos compte del què interessa i del què no interessa a l’equip de govern.

Un altre apartat interessant és l’opinió de la primera autoritat, presentada a manera d’editorial. La lectura d’aquest apartat del butlletí ens permet d’esbrinar al pensament polític que dirigeix l’actuació municipal.

Acabo de llegir el darrer número del butlletí, i en faré dos petits comentaris.


Henkel

Pel que es veu, el tancament de la fàbrica que Henkel té a Malgrat no desperta gaire interès a l’equip municipal. No se’n parla enlloc, al darrer butlletí. Millor dit, no se’n parla enlloc on la redacció correspon a l’equip de govern, ja que a la secció destinada als partits polítics, CiU en fa el seu argument principal.

Es que l’equip de govern no té res a dir sobre el tancament d’una fàbrica que fa cinquanta que és a Malgrat? Es que no té res a fer per ajudar els treballadors? Personalment, dedueixo d’aquest silenci el que ja fa temps que vinc observant: que el govern municipal no té cap política industrial ni cap política per desenvolupar la creació d’empreses a Malgrat.

Aquest silenci, aquest pesant silenci, sobre un dels esdeveniments més importants dels succeïts a Malgrat en aquests darrers anys és la demostració de que aquest govern municipal té una manca molt important a la seva gestió. I no ens poden argumentar que acaben d’arrivar...


Sostenibilitat

A l’editorial de la senyora alcaldessa se’ns repeteix de manera insistent la paraula sostenible. Tot el que es fa és sostenible. Si ho he entès bé, la senyora alcaldessa ens ve a dir que el seu govern no té el motor aturat, i que volen un Malgrat on tot sigui possible, i de forma sostenible.

Anem per parts: un Malgrat on tot sigui possible. Probablement dels pobles del nostre entorn, Malgrat sigui on menys coses són possibles. No parlem d’esports, ja que no hi ha piscina coberta, on el desgavell planificador municipal ha fet que ens trobem sense equip de futbol,... Ni parlem de circulació, cada vegada més complicada, amb un pla basat en un estudi que, des del principi, era incomplet i sense massa visió de futur. Ni parlem d’espais verds, ja que la planificació urbanística ha fet que hi hagi un macroespai verd, que està molt bé, però que el model especulatiu de la construcció ens ha privat d’espais de convivència repartits pel municipi.

I de forma sostenible. Què és el que és sostenible a Malgrat? El caixó de ciment que cobreix la riera? Les modificacions del pla general, augmentant l’edificabilitat per finançar les obres municipals?

Si prenem el decàleg de Greenpeace sobre les mesures que s’haurien d’adoptar per fer un urbanisme sostenible, trobem que a Malgrat no s’han seguit els punts següents del citat decàleg:

El creixement urbanístic s’ha de limitar al 10 % a cada plantejament.

Els plantejaments no han de correspondre mai a interessos privats, de grups de pressió o de persones properes a aquelles que decideixen en el procés de tramitació, aprovació i execució del plantejament urbanístic.

S’han d’articular els mecanismes necessaris per establir processos efectius de participació ciutadana i de control del urbanisme, a la fase de redacció dels plans municipals, a la fase del seu desenvolupament i a la fase de la seva execució.

S’han de reduir les possibilitats de canvis de classificació de sòls no urbanitzables a urbans o urbanitzables, així com els canvis d’usatge i augment d’edificabilitat o densitat, quedant reduïts aquests canvis exclusivament a les revisions o adaptacions dels plans generals. S’han de prohibir expressament canvis a través de modificacions puntuals dels plans urbanístics.

La planificació urbanística ha de donar prioritat al manteniment del paisatge, així com de l’estructura i de la tipologia dels nuclis urbans. També s’ha de donar prioritat a la concentració urbana mitjançant la rehabilitació dels nuclis urbans existents i a la remodelació dels degradats, evitant ocupar noves superfícies de sòl a l’exterior dels cascs urbans.


De forma sostenible, dieu? O bé no sabeu de què parleu o bé ens voleu enganyar.


En resum, un butlletí municipal, el número 11, del que es poden treure moltes conclusions. Totes elles ens permeten de anar avançant en la democràcia municipal.

Una vegada més, felicito l’equip municipal pel butlletí i l’encoratjo a seguir publicant-lo.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Hauries de veure l'arbreda que "una servidora" té unes enormes ganes de tallar, està espléndida, desprén una ombra fabulosa i per a mi el verd és més intens que mai. Visca la sostenibilitat, pero no la que ens vol vendre l'alcaldessa.