diumenge, d’agost 10, 2008

Les temperatures de la primera meitat de l’any 2008

Fa temps que no ens ocupem de l’evolució de les temperatures a escala global. No és per manca d’interès, sinó perquè, al haver-se aturat la pujada de temperatures globals des de fa sis anys, és millor fer els comentaris que calguin sobre un període de temps més aviat llarg, per seguir-ne l’evolució. M’ha semblat que una mirada a les temperatures globals dels primer semestre de l’any ens podria permetre de veure si continuen augmentant o bé si segueix l’aturada de l’increment de les temperatures.

Les dades de les temperatures globals del primer semestre de l’any 2008 són les següents, prenent com a base la mitjana dels anys 1901 al 2000:

Global del planeta:

Terra = + 0,76 ºC, el vuitè primer semestre més calorós (el rècord el té l’any 2007 amb + 1,14ºC)
Oceà = + 0,32 ºC, el desè primer semestre més calorós (el rècord el té l’any 1998, amb + 0,53ºC)
Terra i oceà = + 0,44 ºC, el novè primer semestre més calorós (el rècord el té l’any 1998, amb + 0,64ºC)

Hemisferi nord:

Terra = + 0,88 ºC, el vuitè primer semestre més calorós (el rècord el té l’any 2007, amb + 1,34ºC)
Oceà = + 0,33 ºC, el vuitè primer semestre més calorós (el rècord el té l’any 2005, amb + 0,51ºC)
Terra i oceà = + 0,54 ºC, el vuitè primer semestre més calorós (el rècord el té l’any 2007, amb 0,58 ºC)

Hemisferi sud:

Terra = + 0,36 ºC, el divuitè primer semestre més calorós (el rècord el té l’any 2005, amb + 0,92ºC)
Oceà = + 0,32 ºC, el dinovè primer semestre més calorós (el rècord el té l’any 1998, amb + 0,56ºC)
Terra i oceà = + 0,32 ºC, el dinovè primer semestre més calorós (el rècord el té l’any 1998, amb + 0,60ºC)


A la vista d’aquestes dades, veiem que:

- Les temperatures globals segueixen estancades, no augmenten, malgrat que el CO2 de l’atmosfera segueix augmentant.

- La davallada de les temperatures segueix sent molt més acusada a l’hemisferi sud que el nord, tot i que les concentracions de CO2 d’ambdós hemisferis és la mateixa.


Al dia d’avui, no he trobat enlloc una explicació convincent d’aquesta aturada de l’augment de les temperatures globals, aturada que posa un problema de credibilitat als models climàtics sobre els que s’han basat les prediccions catastrofistes del que passarà al segle XXI.