divendres, de maig 22, 2009

Malgrat 1909 – Esquela


Avui fa cent anys, el 22 de maig de l’any 1909 es publicava una esquela a la Vanguardia en la que s’anunciava el traspàs d’en Francesc Pla i Buñol, natural de Malgrat i resident a Barcelona. Uns dies més tard, es notificava, en una altre esquela, la data del funeral, que s’havia de celebrar al monestir barceloní de Sant Pere de les Puelles.

Qui era aquest senyor? Realment, no he pogut trobar gairebé res sobre la seva vida. Només que va ser nomenat com a jurat pels caps de família, que havia d’actuar durant el darrer quadrimestre de l’any 1905 al Institut, a Barcelona. Però no tinc cap dubte que, donada la importància de les esqueles publicades, havia de ser un senyor d’una certa notorietat. Probablement era el propietari de l’edifici del carrer Passada, 13, actualment catalogat. En efecte, a la fitxa nº 16 del Catàleg del Pla d’Ordenació Urbanística corresponent a aquest edifici hi trobem:

En data 12/7/1885 és concedida llicència d’obres a Francesc Pla Buñol per a “Modificacion oberturas i elevarlas al nivel de la casa que contiguo posee en la misma calle”. (mestre d’obres José Riera). I en data 31/7/1885 demana per aixecar el 2º pis.

En data 15/9/1892 és concedida llicència d’obres a Francesc de Sales Pla Buñol per fer una porta d’entrada al jardí, al carrer Passada núm. 11 (mestre d’obres Jaime Viscarri).


Però una cosa sembla clara a la vista de les dues esqueles: el senyor Francesc estava orgullós de ser fill de Malgrat.