dimarts, d’abril 06, 2010

Les temperatures de l’any 2.009Segons les dades de la NOAA, l'any 2.009 ha estat el sisè any més càlid des de l'any 1.880. L'anomalia tèrmica respecte del mitjana del període 1.901-2.000, presa com a referència, ha estat de + 0,557 ºC. L'any més càlid va ser el 2.005, amb una anomalia de + 0,615 ºC.

Si examinem les temperatures dels observatoris situats a terra, l'any 2.009 ha estat el vuitè any més càlid, amb una anomalia tèrmica de + 0,768 ºC. L'any més càlid va ser el 2.007, amb una anomalia de + 0,982 ºC.

Si ara fem una ullada a les temperatures de l'aigua dels oceans, l'any 2.009 ha estat el quart any més càlid, amb una anomalia tèrmica de + 0,482 ºC. L'any més càlid va ser el 1.998, amb una anomalia de + 0,509 ºC.

Un any més, no s'observa que la temperatura segueixi augmentant. En efecte, la recta de tendència de les temperatures del període 2.001-2.009 és pràcticament una recta horitzontal (el pendent és de - 0,0029 ºC / any), malgrat l'augment continuat de la concentració de CO2 a l'atmosfera. Probablement aquesta sigui la característica més important de l’any 2.009: que la temperatura segueixi sense augmentar, malgrat que la concentració de CO2 segueixi fent-ho.