dijous, de juny 17, 2010

El dèficit de l’estat

La figura que acompanya l’article d’avui d’en Sala i Martin a la Vanguardia és molt il•lustrativa. Mostra el saldo de caixa de l’estat, presentat en xifres acumulades de 12 mesos. En vermell els ingressos, en blau les despeses. Desprès d’un període d’equilibri, es passa a un superàvit durant tres anys i mig. Aquest superàvit té un màxim de 20.000 milions d’euros a finals del 2007 i principis del 2008, degut a uns ingressos de 160.000 milions i unes despeses de 140.000 milions.
A partir de principis del 2008 els ingressos comencen a disminuir, mentre les despeses segueixen augmentant, creant ràpidament un dèficit, que és d’un xic menys de 20.000 milions d’euros a finals del 2008. Els ingressos passen de 160.000 milions a principis d’any a menys de 125.000 milions a finals d’any (una disminució de més de 35.000 milions d’euros), mentre que les despeses passen de 140.000 milions a una mica menys de 145.000.

Des de principis del 2009 les despeses augmenten molt més ràpidament que fins llavors, passant d’uns 150.000 milions d’euros a principis d’any a més de 195.000 milions a finals d’any (un augment de més de 45.000 milions d’euros en un any, quan abans eren d’uns 5.000 milions anuals). Aquest augment tan sobtat és degut principalment a l’augment de les prestacions socials a causa de l’augment de l’atur, i de les despeses del pla E. Mentrestant, els ingressos continuen caient, fins a 100.000 milions a finals del 2009 (una disminució de gairebé 25.000 milions). De manera que el dèficit, a finals de l’any 2009, era de més de 95.000 milions d’euros.

En aquests primers mesos del 2010, les despeses continuen augmentant, però poc (uns 1.000 milions), mentre que els ingressos han augmentat d’uns 5.000 milions (a veure si es confirma).

La pregunta que es fa en Sala i Martin, i que ja ens hem fet en aquest blog, és la següent: com pot ser que, si l’economia ha disminuït un 5 %, els ingressos de l’estat hagin disminuït de prop d’un 40 %? L’explicació més lògica és la de pensar que, a més de la reducció d’ingressos per la menor activitat econòmica, hi ha hagut molta gent que ha decidit no pagar, total o parcialment, els impostos.

Per tant, si es vol reduir el dèficit, a més de reduir les despeses i augmentar els impostos, també s’hauria de contemplar un augment important de la persecució del frau fiscal. Cosa que, per cert, no es contempla enlloc, al menys amb la notorietat que aquesta acció hauria de tenir.

I, el que és pitjor, amb l’augment immediat de l’IVA, és més que probable que es produeixi un altre salt quantitatiu del frau fiscal. Tant que podria ser que l’augment de l’IVA no aportés res a les arques de l’estat.