dissabte, de juliol 03, 2010

Comptabilitats “creatives”

Això de maquillar comptabilitats, de fer enginyeries financeres, en fi, d'aportar creativitat a una cosa tan seriosa com és la comptabilitat, mai ha donat bons resultats, almenys a llarg termini. De manera que, en aquests moments, no s'ha de confiar massa en els números que es publiquen.

També es maquillen les estadístiques sobre el petroli. A la Vanguardia es va publicar fa unes setmanes un article de Mariano Marzo sobre aquest tema. Comenta l'autor dues de les "creativitats" que es fan a les estadístiques sobre el petroli.

A la primera, diu que moltes estadístiques ja no contemplen el consum de petroli, sinó el de combustibles líquids (cru, condensats, petrolis no convencionals, líquids del gas natural i biocombustibles). Amb aquest maquillatge estadístic aconsegueixen demostrar que el subministrament de líquids no para d'augmentar, de manera que es va adaptant a una demanda creixent. No obstant això, no diuen que el contingut energètic d'un barril de cru no és el mateix que el d'altres líquids (per exemple, un barril de líquids de gas natural equival a 0,7 barrils de cru). De manera que, tenint en compte que només el 85% de la producció de líquids és de petroli cru, si ho expressem en unitats energètiques, el subministrament està estancat des de fa cinc anys.

Una segona trampa és la que es refereix a les reserves de cru. S'acostumen a donar en milions de barrils, però no s'especifica el seu contingut energètic. Aquest contingut energètic és la diferència entre l'energia bruta que subministrarà un barril i l'energia necessària per a la seva extracció. Com el període del petroli fàcil ja s'ha acabat, l'extracció s'està desplaçant a zones d'extracció més difícil, que necessiten més energia, de manera que, encara que les reserves mundials poden augmentar en nombre de barrils, l'energia neta disponible disminueix de manera accelerada.

De manera que la informació sobre la qual governs i particulars basen les seves estratègies està trucada, i, com a conseqüència, les conclusions que s'obtenen i les decisions que es prenen poden ser completament errònies. Ens volen amagar que el pic del petroli és a prop. Qualsevol dia ens adonarem que, també amb el petroli, hem estat vivint per sobre de les nostres possibilitats. Les conseqüències no seran massa agradables.

3 comentaris:

joven ha dit...

beautiful blog..pls visit mine and be a follower.. thanks and God bless..

http://forlots.blogspot.com/

joven ha dit...

beautiful blog..pls visit mine and be a follower.. thanks and God bless..

http://forlots.blogspot.com/

joven ha dit...

beautiful blog..pls visit mine to,and be a follower..thanks and God bless..http://forlots.blogspot.com/