dijous, de desembre 08, 2011

L’efecte Fukushima al World Energy Outlook 2011


Tornem a la publicació del World Energy Outlook 2011, ara per parar-nos per veure què diu sobre l’energia nuclear.

Sobre el nostre futur energètic plana ara mateix una gran incertesa, i és el que els governs de tot el món poden prendre decisions sobre l'energia nuclear després de la crisi de Fukushima, al Japó. A l'Escenari de Noves Polítiques, de que ja hem parlat, se suposa que l'energia nuclear segueix creixent amb força, sobre la base que la majoria dels països amb ambiciosos programes d'energia nuclear continuaran amb els seus plans, amb pocs canvis. Aquests països inclouen Xina, Índia i Corea del Sud. Aquest creixement previst, entre 2010 i 2030, és d’un 50 % aproximadament, com es pot veure a la figura.


Però i si aquests governs canvien d'idea i disminueixen radicalment o eliminen l'energia nuclear? de la AIE examina els impactes d'una reducció a la meitat, respecte de l'Escenari de Noves Polítiques, de la component nuclear del subministrament d'energia global. En aquest cas, en comptes de passar d’una potència actual d’uns 400 Gw (gigawatts; 1 GW = 1000 megawatts; 1000 MW és, aproximadament, la potència d’un reactor nuclear modern) als més de 600 GW previstos pel 2030, la potència nuclear es reduiria dels 400 GW actuals a uns 340 MW per l’any 2030.

Les conseqüències són alarmants. Les energies renovables podrien omplir la bretxa fins a cert punt, però el carbó i el gas natural serien els guanyadors principals. Hi hauria tres efectes desafortunats d'un futur amb menys energia nuclear:

- seria dolent per l'economia de la producció d'energia,
- seria dolent per a la seguretat energètica i
- seria dolent per al canvi climàtic.

La demanda de carbó augmentaria fins al doble de les exportacions actuals d'Austràlia. La demanda mundial de gas augmentaria en dos terços de les actuals exportacions de Rússia. Les emissions anuals de diòxid de carboni augmentarien en al voltant d'una gigatona (1.000 milions de tones), el que equival a les emissions actuals de França i Alemanya junts.

Maria van der Hoeven, Directora Executiva de la IEA respon, quan se li pregunta què opina sobre les possibilitats de reemplaçar centrals d'energia nuclear per centrals d'energia renovable, que tenen una producció intermitent: “Tot govern té el dret de decidir el seu mix energètic. Però si algú decideix eliminar l'energia nuclear s'ha de fer algunes preguntes. I una de les preguntes és com cobrir la manca d'energia. Hem de ser honestos amb la gent. Si volem eliminar l'energia nuclear, quant costa? Com gestionarem les energies renovables? Com podem preveure la fiabilitat del sistema? Què farem pel que fa a la seguretat energètica? No és només una qüestió de l'eliminació nuclear. És molt més complicat que això”.

Cadascú pot tenir la seva opinió sobre l’energia nuclear. Però eliminar-la o disminuir-la presenta inconvenients importants. Hi hauríem de pensar.