dijous, de desembre 01, 2011

World Energy Outlook 2011


S’acaba de publicar el World Energy Outlook 2011, editat per l'Agència Internacional de l'Energia (IEA). Hi llegim que, en un món amb moltes incerteses, hi ha una certesa: la demanda d'energia seguirà creixent de manera robusta, ja que la població mundial va augmentant i va creixent l'aspiració dels països en desenvolupament d'assolir el nivell de vida occidental. La gran pregunta és si aquesta demanda podrà ser satisfeta de manera segura, sostenible i a un preu assequible.

A més, quan les nacions s'estan preparant per a la propera ronda sobre el clima a Durban, cada vegada sembla menys clar que els legisladors estiguin posant el món en una trajectòria que limiti l'escalfament global a 2º C. El missatge de la IEA és clar: o actuem ara, o estarem abocats a un futur energètic altament carbonitzat, que serà insegur i ineficient.

El World Energy Outlook 2008 presentava tres escenaris:

- El de referència, en el qual es seguia com fins ara, i en el que les emissions de CO2 arribaven a més de 40.000 milions de tones l'any 2030.

- L'escenari 550, en què les emissions de CO2 es limiten a 33.000 milions de tones a partir de 2020, i que, es calcula, limitaran la concentració de CO2 a 550 ppm.

- L'escenari 450, en el qual es calcula que es limitarà la concentració de CO2 a 450 ppm, conseqüent amb un 50% de probabilitat de limitar l'augment de la temperatura global respecte de l'era preindustrial a 2º C, i que necessita que les emissions de CO2 es redueixin a partir del 2020 per assolir els 26.000 milions de tones el 2030.

La reducció d'emissions entre els tres escenaris, com es veu a la figura, s'obté per la captació i emmagatzemament del CO2 (CCS - Carbon Capture and Storage), per l'augment de l'energia nuclear, de l'energia renovable i dels biocarburants, i per l'augment de l'eficiència energètica.


Com en anys anteriors, la IEA presenta el 2011 tres escenaris entre 2010 i 2035. L'escenari 550 ha estat substituït per l'escenari anomenat Noves Polítiques, en el qual es fa la hipòtesi de que els compromisos més recents en matèria de política energètica s'aplicaran de manera prudent, encara que no vinguin avalats, ara mateix, per mesures fermes.

Tot i la incertesa regnant sobre les perspectives de creixement econòmic a curt termini, a l'Escenari de Noves Polítiques la demanda d'energia global registra una forta alça i augmenta un terç de 2010 a 2035. Assumint un augment de la població mundial d'1.700 milions de persones i un creixement mitjà anual de l'economia mundial del 3,5% pel període, s'obté una demanda sense precedents de serveis d'energia i mobilitat. L'adopció d'una taxa de creixement del PIB mundial a curt termini inferior a la utilitzada a aquesta publicació només generaria una diferència marginal en les tendències a llarg termini.

Els països no pertanyents a la OCDE determinaran cada vegada més la dinàmica dels mercats energètics. El 90% de l'augment de la població, el 70% de l'increment del producte econòmic i el 90% de l'alça de la demanda d'energia de 2010-2035 seran atribuïbles als països no pertanyents a l'OCDE. Xina consolidarà la seva posició de màxim consumidor mundial d'energia: el 2035, utilitzarà aproximadament un 70% d'energia més que els Estats Units, el segon consumidor mundial, tot i que, per a aquesta data, el consum d'energia per càpita a la Xina representarà encara menys de la meitat del dels Estats Units. Els índexs de creixement del consum d'energia a l'Índia, Indonèsia, Brasil i Orient Mitjà seran fins i tot més ràpids que a la Xina.


Serà necessària una inversió mundial de 38 bilions USD (USD de 2010) en infraestructura energètica durant el període 2011-2035. Gairebé dos terços de la inversió total es realitzaran en països no pertanyents a l'OCDE. El petroli i el gas conjuntament acapararan prop de 20 bilions USD del total, perquè tant la necessitat d'inversió en exploració-producció com el cost inherent augmentaran a mitjà i llarg termini per a aquestes dues fonts d'energia. La major part de la inversió restant es destinarà al sector elèctric, i d'aquesta un 40 % es dedicarà a les xarxes de transmissió i distribució.

L'era dels combustibles fòssils dista molt d'haver acabat, però la preponderància d'aquests disminuirà. Si bé augmentarà la demanda de tots els combustibles, la proporció dels combustibles fòssils en el consum mundial d'energia primària descendirà lleugerament, del 81 % el 2010 al 75% el 2035, el gas natural serà l'únic combustible fòssil que augmenti la seva presència en la combinació energètica mundial en el període que va fins a 2035. En el sector elèctric, les tecnologies basades en energies renovables, encapçalades per l'energia hidroelèctrica i la eòlica, representaran la meitat de la nova capacitat que s'instal•li per respondre a la demanda creixent. La producció d'energia nuclear també haurà de créixer.


Anirem comentant aquest important informe de la IEA, ja que el problema de l’energia, acoblat al del canvi climàtic, és un dels reptes més importants que té la humanitat ara mateix. Començarem, en una propera entrada, per l'energia nuclear.