dimecres, de desembre 24, 2014

La protecció social a Europa i a Espanya

Si agafem les estadístiques d’Eurostat de l’any 2012 (l’últim any publicat) sobre la protecció social als diversos països d’Europa Occidental podem veure clarament com Espanya és un dels països on aquesta protecció per habitant és més baixa, amb molta diferència.

Aquesta protecció social conté les despeses per discapacitat, la salut, l’atur, la vellesa, la família, els supervivents, l’habitatge i l’exclusió social.

Aquest gràfic ho diu tot sobre la protecció social espanyola.