dissabte, de desembre 13, 2014

Les despeses de la sanitat pública

Si volguéssim parlar de les coses de menjar podríem parlar de les despeses en sanitat, i considerar les retallades i les desigualtats entre les diferents zones del país. El problema és que els diferents responsables de la sanitat espanyola, a aquestes altures de l’any, encara no han estat capaços de posar a disposició del públic els comptes de l’any 2013. O bé no els volen ensenyar, o bé encara no la saben. La primera hipòtesi seria la demostració de que gaudim d’una transparència més aviat opaca, la segona és que gaudim d’uns responsables de sanitat perfectament irresponsables. I això val tant pels de Madrid com pels de Barcelona, ja que ni al portal del ministeri ni als de la Generalitat ni al portal de transparència saben res de l’any 2013.


 Podem veure com a Espanya el total de la sanitat pública ha anat augmentant fortament des de l’any 2002 fins al 2009, exactament un 83 %, augment que si li corregim l’augment del IPC, que va ser del 20 % entre 2002 i 2009, es queda en un augment real del 53 %.

Les despeses van començar a disminuir després. Aquesta disminució, que és més coneguda com a retallada, ha sigut del 9,1 % entre 2009 i 2012. Si hi afegim l’augment del IPC entre els anys 2009 i 2012, que va ser del 8,5 %, podem veure que la retallada total real ha sigut del 16,8 %, una barbaritat. I esperem a conèixer les dades del 2013 i 2014...Una part d’aquestes despeses correspon al ministeri, a la Seguretat Social, al sistema sanitari dels funcionaris i a l’administració local. La major part, un 92 %, correspon a les despeses de les Comunitats Autònomes que, com en el cas de les despeses totals, han augmentat des del 2002 al 2009, i han anat disminuint després: un 8,2 % del 2009 al 2012.


 Però el que més interessa són les despeses per habitant. Si comparem les despeses de les CCAA per habitant, veiem que les despeses totals han augmentat de 842 euros l’any 2002 fins als 1.392 l’any 2009, per tornar a disminuir fins als 1.262 l’any 2012, una disminució del 9,4 %, a la que hauriem d’afegir, com ho hem fet abans, un 8,5 % d’augment del IPC durant aquest període.

Es interessant de seguir les despeses per habitant d’algunes autonomies: podem veure que Catalunya es troba gairebé igual que la mitjana espanyola, Madrid es troba per sota i que les autonomies que tenen un règim foral, Navarra i el País Basc, es poden permetre unes despeses molt superiors a la resta.

Nota: les dades dels anys 2011 i 2012, que van amb un asterisc, no són definitives.