dilluns, de setembre 14, 2015

Les emissions de CO2 de l’any passat

BP ha publicat el seu Statistical Review of World Energy Report 2015 en el que, entre altres moltes dades, calcula les emissions de CO2 degudes a la combustió de combustibles fòssils.

Aquestes emissions estan calculades amb les següents bases:

Petroli: 73.300 kg de CO2/TJ
Gas: 56.100 kg de CO2/TJ
Carbó: 94.600 kg de CO2/TJ


Amb aquestes bases de càlcul, les emissions de l’any 2014 han sigut de 35.499 milions de tones, un 0,5 % superior a les emissions de 2013 y un 56 % superior a les emissions de l’any 1990.

El primer emissor es la Xina, amb un 27 % de las emissions totals, seguida dels Estats Units, amb un 17 %.