diumenge, de setembre 20, 2015

Pensions i independència

Fa un parell d’anys, el Partit Popular publicava El Dret a Saber. Entre els diferents temes que va tractar hi estava el de que una Catalunya independent no podria pagar les pensions. Com a prova, donava les dades de que la Seguretat Social catalana havia tingut dèficit durant els anys 2010 al 2012, és a dir, que les prestacions (pensions majoritàriament) havien sigut més importants que les cotitzacions.

Com que al conjunt de l’estat també les prestacions havien sigut superiors a les cotitzacions, es va haver de recórrer al fons de pensions que s’havia anat alimentant abans de la crisi per poder anar pagant les pensions. Aquest dèficit ha continuat fins al 2014, segueix aquest any i previsiblement continuarà durant els propers anys fins que aquest fons s’esgoti.

De manera que, si una Catalunya independent no podria, segons el Partit Popular, pagar les pensions, el mateix passarà a Espanya.

Els amics de Junts pel Sí han publicat un full dient que les pensions estan més assegurades en un estat propi, el que en sí no es pot demostrar, com tampoc es pot demostrar el contrari. El que m’ha cridat l’atenció és que també diu que “des de que es tenen dades, la Seguretat Social té superàvit a Catalunya, mentre que a l’estat espanyol té dèficit”. I això no es correspon a la realitat actual. La Segureta Social té, des de fa uns quants anys, dèficit tant a Catalunya com a Espanya. El dèficit de la Seguretat Social catalana dels anys 2009 al 2011 (darrer any del que es tenen dades) és de 8.051 milions d’euros (suplement econòmic del País del 20.09.2015).

Amb una Catalunya independent, la Seguretat Social catalana seguiria tenint dèficit, encara que l’economia seguís igual. Com que es pot preveure que durant un temps l’economia tindria problemes per mantenir-se al nivell d’abans de la independència, és molt probable que el problema de les pensions s’agreujaria. Per pagar-les, s’hauria de recórrer al seu finançament mitjançant impostos.

Trobo contraproduent que es diguin coses que no es corresponen a la realitat. Des de fa cinc anys, a Catalunya les prestacions de la Seguretat Social són superiors a les pensions. La gent de Junts pel Sí ho saben o ho deurien saber. Dient que, des de que es tenen dades, la Seguretat Social té superàvit a Catalunya o bé ens menteixen o bé demostren que no coneixen la realitat.

En definitiva: Junts pel Sí = gent poc de fiar. Tant poc de fiar com el PP amb els seus pamflets del Dret a Saber. És una llàstima.