diumenge, de desembre 13, 2015

Els comptes de l’ajuntament de l’any 2015

Volia mirar el pressupost de l’ajuntament per l’any que ve, però abans he donat una ullada a l’execució del pressupost d’aquest any. La sorpresa és que per l’any 2015 el pressupost inicial era de 18,8 milions d’euros, però que amb l’actualització del pressupost ha passat a ser de 22,8 milions: 4 milions d’euros més, o sigui, una desviació del 21 %!!!

Si mirem les despeses, ens trobem que es gasten 536.000 euros més en personal, 380.000 euros més en bens i serveis i, sobretot, es preveu gastar més de tres milions més en inversions que el que s’havia pressupostat. Es veu que és any electoral.


 En efecte, el pressupost d’inversions actualitzat al final del mes de maig era ja de 4,7 milions d’euros. Aquest augment de les inversions el va fer l’antic equip de govern. Com sempre, les inversions augmenten quan venen eleccions.

Si algú es vol entretenir a veure l’evolució del capítol d’inversions, aquí hi ha el quadre detallat del pressupost inicial, del pressupost actualitzat al 31 de maig i al 30 de novembre, i les despeses efectuades al 31 de novembre.


 I d’on surten aquests 4 milions no pressupostats inicialment? Veiem al quadre que provenen, fonamentalment, de les transferències corrents (+ 530.000 euros), de les transferències de capital (una mica més d’un milió) i de les operacions financeres (+ 2,28 milions)ú       Les transferències corrents estan perfectament justificades: servei d’ocupació de Catalunya (+ 190.000 euros), agència de residus de Catalunya (+ 53.000 euros), diputació de Barcelona per programa d’ocupació (+ 230.000 euros) són els augments més importants.

ú       Pel que fa a les transferències de capital, també estan detallades, tal com es pot veure a aquest quadre, al capítol 7.


ú       Pel que fa al joc de mans que es fa als capítols 8 i 9, corresponents a les operacions financeres, apareixen 2,3 milions d’euros, que provenen de dues partides: la primera, corresponent al capítol 8, prové de que es polirà tot o gairebé tot el que queda a la caixa, el que en diuen de manera elegant el "romanent de tresoreria", i que puja a 3,5 milions; la segona, que s’han donat compte que no es poden endeutar, i han tret 1,2 milions de préstecs.

Els pressupostos es van aprovar el desembre de 2014, i dos mesos més tard, el febrer de 2015, ja es van modificar substancialment. Els pressupostos inicials eren equilibrats: despeses no financeres de 17,6 milions i ingressos no financers de 17,6 milions. Els pressupostos resultants de les modificacions són clarament deficitaris: despeses no financeres de 21,6 milions i ingressos no financers de 19,3 milions, un dèficit de 2,3 milions.

Un no ha treballat mai a una administració pública, de manera que no sap ben bé com es manegen els comptes a un ajuntament. Però si un hagués presentat aquestes variacions del pressupost inicial a les empreses privades on ha treballat, a un li haurien assenyalat ràpidament el camí de la porta de sortida. 

Es veu clarament que, tant l’equip de govern anterior (del que l’alcalde actual formava part) com l’oposició, tenen un concepte molt elàstic dels diners públics. A l’empresa privada ets responsables dels diners dels accionistes, que et vigilen, a l’ajuntament de Malgrat, que ha d’administrar els diners del contribuent, sembla que pensin que els diners públics no són de ningú. I després volen presumir de bona gestió.

Queda clar que els polítics locals ens tracten com si fóssim tontos. El problema és que deuen tenir raó, ja que els hem continuat votant.