dijous, de desembre 10, 2015

L’atur a Malgrat

El número de malgratencs apuntades a l’atur ha anat disminuint cada mes d’aquest any respecte del mateix mes del 2014. La mitjana d’aquesta disminució, de gener a novembre, és de 139 persones, el que significa una baixada del 11,5 % del número d’aturats.

Segons els serveis estadístics de la Diputació, el percentatge d’aturats registrats a Malgrat sobre la població activa ha sigut del 17,98 % el mes de novembre, mentre que una altre estadística de la mateixa Diputació dona una xifra del 18,64 %, el que vol dir que el percentatge d'atur s’ha de prendre amb pinces, ja que està basada en una estimació de la població activa, no en una xifra real.