dijous, de desembre 10, 2015

Llistes d’espera a la sanitat pública

Fa dos o tres dies a la web del Partit Popular hi havia un vídeo que explicava que, gràcies a la seva gestió, les llistes d’espera de la sanitat pública havien caigut un 50 %. La realitat és que la conseqüència de les retallades a la sanitat pública es veu perfectament quan mirem l’evolució dels dies d’espera per entrar al quiròfan, que ha augmentat notablement: va ser de 73 dies en mitjana des de l’any 2003 al 2011, mentre anava disminuint per arribar als 65 dies l’any 2010, i ha augmentat molt des de l’any 2012.


Evidentment, el vídeo ja no es pot veure a la web del PP.