dilluns, d’abril 04, 2016

El dèficit dels comptes públics

El dèficit dels comptes públics de l'any 2015 ha estat de 56,61 milers de milions d'euros, un 5,2% del PIB, ja que el PIB de l'any 2015 ha estat de 1.081,2 milers de milions.

D'aquest dèficit, l'Administració central n’ha estat responsable del 53% (29,82 milers de milions), les comunitats autònomes el 32% (17,96 milers de milions), i la Seguretat Social del 24% (13,59 milers d' milions), mentre que les comunitats locals han tingut un superàvit de 4,77 milers de milions.

En percentatge del PIB, el dèficit de l'Administració Central ha estat del 2,76%, el de les comunitats autònomes, de l'1,66% i el de la Seguretat Social de l'1,26%, mentre que les comunitats locals han tingut un superàvit del 0,44%.

Però si calculem el percentatge de dèficit sobre el total dels ingressos públics, que han estat de 413,46 milers de milions, aquest percentatge és del 13,7%. És a dir, que les administracions públiques han gastat un 13,7% més que el que han ingressat.

El dèficit de l'any 2011 va ser de 101,3 milers de milions d'euros. El de l'any 2015 ha estat de 56,6 milers de milions. En aquests quatre anys el dèficit s'ha reduït, per tant, en 44,7 milers de milions. Aquesta reducció prové d'un augment dels ingressos de 26,1 milers de milions i una disminució de les despeses de 18,6 milers de milions. De manera que l'ajust del dèficit s'ha produït més per l'augment dels ingressos que per la retallada de les despeses.

A més, el cost dels interessos del deute va ser de 26,3 milers de milions en 2011, i el deute mitjà va ser de 715 mil milions, el que dóna un interès mitjà del 3,7%, mentre que el de l'any 2015 els interessos han estat de 33,1 milers de milions i el deute mitjana de 1.058 milers de milions, el que dóna un interès mitjà del 3,1%. Sense la baixada dels tipus d'interès, a causa de l'actuació del BCE, s'haurien gastat 6.000 milions d'euros més, amb el que el deute públic hauria augmentat d’aquesta mateixa quantitat.

Podem deduir, doncs, que l’acció del govern central, durant aquests quatre anys de govern del PP, des del punt de vista del dèficit, que era la seva prioritat absoluta, ha estat més aviat poc eficaç.