dimarts, d’abril 19, 2016

Ninis

Els joves de 15 a 24 anys que ni estudien ni treballen són els que anomenem com a ninis. Representen una població que és difícil que tingui un futur en una societat que cada vegada demana més coneixements i habilitats per arribar a tenir una ocupació.

A la Unió Europea el percentatge de ninis és del 12,5 %, mentre que a Espanya, aquest percentatge és molt superior, del 17, 1 % (any 2014). De les nacions del nostre entorn (França, Alemanya, Regne Unit, Itàlia o Portugal), només Itàlia té un percentatge superior a l’espanyol. Tots el altres són netament inferiors.A Espanya, aquest percentatge ha augmentat notablement durant la crisi, passant del 12/13% abans de la crisi, al 17/18 % actual.

Amb aquestes dades, podem preveure un futur bastant negre per la nostra societat.