dimarts, d’abril 19, 2016

La població en risc de pobresa o d’exclusió social

La crisi ha fet que la població en risc de pobresa o d’exclusió social hagi augmentat de manera considerable. A Catalunya, per exemple, ha passat del 16/17 % al 21/22 %, mentre que a Espanya ha passat del 24/25 % al 29 %, segons les dades d’Eurostat.


Dintre d’Espanya, les variacions són molt importants. Per l’any 2014, que és el darrer pel que Eurostat dóna les dades, aquest percentatge va del 15 % a Navarra i el País Basc fins al 45 % (tres vegades més!) a Múrcia, o al 42 % a Andalusia, per posar la regió més poblada d’Espanya.

Si ens hi fixem bé, les regions on el risc de pobresa o d’exclusió social és més reduït són les que tenen un règim de finançament especial. Segurament hi ha una relació de causa a efecte.