diumenge, de març 29, 2009

L’informe Roca

La Neus Serra va fer menció l’altre dia de l’informe Roca. En trec un resum. Queda clar que, si volem, tenim una base molt sòlida per fer que Malgrat surti del Maresme per passar a la nova comarca de la Selva Marítima, que hauria de pertànyer a la vegueria de Girona.

L’Informe sobre la revisió del model d’organització territorial de Catalunya, conegut informalment com l’Informe Roca, és la proposta de reorganització territorial de Catalunya feta a iniciativa del Parlament de Catalunya. Publicat el desembre del 2000, va ser elaborat per una comissió d’experts creada per govern a instàncies dels grups parlamentaris. La comissió estava integrada per vuit experts, entre ells quatre geògrafs, i era presidida per Miquel Roca i Junyent.

L’objectiu era «estudiar i elaborar un informe que permeti revisar el model d’organització territorial de Catalunya, que posteriorment es plasmarà en les iniciatives legislatives adients». Amb aquest objectiu es fa una proposta de reorganització del conjunt de les divisions territorials de Catalunya amb la finalitat de racionalitzar l’administració pública i fer més eficaç la prestació de serveis públics a la població.

Es contemplen tres nivells d’administració: municipal, comarcal i regional amb la fusió de les províncies i àmbits funcionals de la Generalitat en vegueries.

Mapa comarcal

L’informe destaca la insatisfacció de la delimitació del mapa comarcal, dibuixat bàsicament sobre el model de la divisió comarcal de 1936 només amb lleugeres variacions. Proposa una revisió adequada a les circumstàncies actuals amb dues perspectives: la creació de noves comarques i el canvi d’adscripció de municipis. A més, recomana la modificació de la composició dels consells comarcals per incrementar el caràcter representatiu dels municipis, i la modificació del sistema de finançament.

Prenent com a punt de partida el mapa comarcal definit el 1987, l’informe proposa la creació de sis noves comarques:

- L’Alta Segarra, al voltant de Calaf, segregada de l’Anoia, la Segarra, el Solsonès i el Bages.
- el Baix Llobregat Nord, al voltant de Martorell, segregat del Baix Llobregat, l’Anoia, l’Alt Penedès i el Vallès occidental.
- el Moianès, al voltant de Moià, segregat del Bages, el Vallès Oriental i Osona.
- el Segre Mitjà, al voltant de Ponts, segregat de la Noguera i l’Alt Urgell.
- la Selva Marítima, al voltant de Blanes, segregada de la Selva i el Maresme.
- la Vall de Camprodon, al voltant de Camprodon, segregada del Ripollès.

A més, assenyala la possibilitat d’incloure una comarca a l’entorn de Sant Celoni (Baix Montseny), i reconeix el Lluçanès com una subcomarca singular dins de la comarca d’Osona.

Els pobles de la nova comarca de la Selva Marítima serien Blanes, Pineda, Lloret, Malgrat, Calella, Tordera, Hostalric, Massanes, Fogars de Tordera, Sant Feliu de Boixalleu, Palafolls, Santa Susanna i Tossa.

Vegueries

L’informe proposa que les funcions de les diputacions provincials siguin assumides per sis vegueries que serien equiparades a províncies a tots els efectes, respectant d’aquesta forma el marc establert per la Constitució Espanyola de 1978.

Recupera la denominació arrelada en la tradició històrica catalana i descarta la denominació de regió, ja usada en la divisió territorial del 1936, perquè pot induir a confusió i per l’ús que se’n fa en l’àmbit de les polítiques de la Unió Europea. Es manté la denominació de Diputació pels òrgans de govern i d’administració de les vegueries, i recupera la denominació de veguer pel president de la Diputació.
La delimitació de les vegueries, amb les correccions prèvies dels municipis i comarques, pren com a punt de partida la definició dels àmbits funcionals territorials del Pla territorial general de Catalunya (1995):

- Vegueria de Barcelona, constituïda per les comarques: Alt Penedès, Baix Llobregat, Baix Llobregat Nord, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental. La seu institucional és Barcelona.

- Vegueria del Camp de Tarragona, constituïda per les comarques: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès. La seu institucional és Tarragona, amb especial reconeixement del paper històric i econòmic de Reus.

- Vegueria de la Catalunya Central, constituïda per les comarques: Alta Segarra, Anoia, Bages, Berguedà, Cerdanya, Moianès, Osona i Solsonès. La seu institucional és Manresa, amb especial reconeixement del paper històric i cultural de Vic, i de la significació d'Igualada.

- Vegueria de Girona, constituïda per les comarques: Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès, Selva, Selva Marítima i Vall de Camprodon. La seu institucional és Girona.

- Vegueria de Ponent, constituïda per les comarques: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Garrigues, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d'Urgell, Segarra, Segre Mitjà, Segrià, Urgell i Val d'Aran. La seu institucional és Lleida.

- Vegueria de les Terres de l'Ebre, constituïda per les comarques: Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta. La seu institucional és Tortosa.

Amb tot, deixa oberta la possibilitat d’una consulta general en els casos de

- Baix Penedès, que podria passar a la vegueria de Barcelona.
- Cerdanya, a la vegueria de Ponent.
- Ribera d’Ebre, a la vegueria del Camp de Tarragona.
- Ripollès, a la vegueria de la Catalunya Central.

Es fa una especial consideració a dos casos específics:

- La vegueria de Barcelona podria assumir les funcions pròpies de l’Àrea metropolitana de Barcelona simplificant l'organització institucional.

- Alt Pirineu i Val d’Aran, format per les comarques de l’Alta Ribagorça, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Vall d’Aran, es constitueix com a sotsvegueria per les seves peculiars condicions geogràfiques, demogràfiques i econòmiques. Desaconsella la constitució com a vegueria pel baix pes demogràfic (1% de Catalunya).

Estat actual d’aquest informe

L’informe es va presentat al Govern el 7 de gener del 2001. Les propostes no es van dur a la pràctica, però continua sent un referent en el debat territorial català.

En l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 s’introdueix la vegueria definida com «l’àmbit territorial específic per a l’exercici del govern intermunicipal de cooperació local».

2 comentaris:

Juñent ha dit...

Aquest Roca és el mateix que va rebutjar el concert econòmic al seu dia amb l´argument que això de recaptar s´havia de deixar estar per l´Estat perquè donava una mala imatge de Catalunya?

ssr ha dit...

Per rebutjar alguna cosa primer fa falta que aquesta cosa l'hagi ofert algú. Ara bé, és cert que tant en Roca com en Pujol no estaven d'acord en exigir el concert, com ho estava en Trias. No sé si va ser un error històric, ja que probablement ningú hagués estat d'acord en concedir-lo.

Però, de tota manera, i encara suposant que fos un error, això no exclou el senyor Roca de fer altres propostes, com aquesta (que, per cert, no té res a veure amb el finançament).

Si tots els que han comès un error greu quedessin exclosos de fer propostes, no quedaria ningú.

Valorem si estem d'acord amb aquesta proposta, almenys de la part que ens pertoca, independentment dels errors que, en altres temes, hagi pogut fer el seu autor.