dijous, de desembre 24, 2009

Radiació solar i temperatura


És interessant posar en un gràfic l'evolució de la temperatura global i de la radiació solar, per fer-se una idea de la influència d'aquesta última sobre la primera.

En el gràfic hem col•locat les temperatures mitjanes anuals des de l'any 1890 fins l'any 2007, així com la radiació solar segons l'estimació de Lean (una de les més fiables que existeixen). Per contrarestar la variació dels cicles solars, que té una durada d'onze anys de mitjana, en traç més gruixut s'han col•locat les mitjanes acumulades de 11 anys. Són aquestes corbes les que anem a analitzar.

La radiació solar mitjana de 11 anys ha variat entre 1.364,5 i 1.366,1 watts/m2, és a dir, 1,6 watts/m2, augmentant des dels anys 1890 fins a 1959 - 1960. Després s'ha mantingut relativament constant al voltant dels 1.366 watts/m2.

La temperatura mitjana global va augmentar de 13,7 ºC al 1.890 fins a 14,4 al 2007 (+ 0,7 º C). Aquest augment de temperatura ha seguit aproximadament l'augment de la radiació solar fins l'any 1945. De 1945 fins 1975 la temperatura mitjana global ha estat relativament constant, tot i que la radiació solar continuava augmentant.

Des de l'any 1975 fins ara la temperatura mitjana global ha augmentat de 13,9 fins a 14,4 ºC, tot i que la radiació solar ha estat constant.

En el segon gràfic hem posat en abscisses la radiació solar i en ordenades la temperatura mitjana global, ambdues en mitjana de 11 anys. Veiem clarament l'augment de la temperatura des de l'any 1975 fins a l'actualitat (en vermell), observant que amb una radiació de 1.366 watts/m2 la temperatura varia de 13,9-14,4 ºC.

La recta de regressió d'aquesta corba de correlació pot donar-nos una idea de la influència de la radiació solar sobre la temperatura. La recta de regressió entre l'any 1890 i l'any 1975, abans que comencés l'escalfament d'aquests darrers 35 anys té un pendent de 0,18 ºC per cada watt/m2 d'augment de la radiació solar. Per tant, l'augment de la temperatura des de 1890 fins a l'actualitat, es pot dir que la part deguda a la radiació solar ha estat de 1,6 x 0,18 = 0,3 ºC, per un augment total de 0,7 des 1890 fins ara. Els altres 0,4 º C podem considerar que són deguts a altres causes (entre elles, els gasos d'efecte hivernacle). Aquests 0,4 ºC deguts a altres causes representen el 80% de l'augment de temperatura des de l'any 1975 fins l'actualitat.