dimecres, de novembre 02, 2011

El deute de l’ACA

Diu el diari que s’ha decidit parar la dessaladora de Blanes per reduir les despeses de l’ACA, que té un deute molt important, de 1.495 milions d’euros, segons els pressupostos de la Generalitat de l’any 2011. Si hi afegim el deute de Aigües Ter-Llobregat, que és de 735 milions, ens trobem amb un deute total de 2.230 milions dels dos principals organismes de gestió de l’aigua a Catalunya.


Del deute de l’ACA, aquest any 2011 en vencen 211 milions, que, ara par ara, amb la crisi dels mercats financers, no s’han pogut refinançar, el que està portant l’Agència Catalana de l’Aigua a una situació límit. I l’any que ve hi ha un venciment de 290 milions, que previsiblement tampoc es podran refinançar. En resum, l’ACA està en fallida tàcnica.

La solució que s’ha trobat per reduir l’hemorràgia és la de reduir les despeses. Segons llegim al diari: “es retallen un 17% les despeses d’explotació i manteniment de les plantes depuradores d’aigües residuals dels rius (que totalitzaran 455 instal•lacions el 2012). Es retallen un 54% els costos de les anàlisis i el control de les aigües. (“L’activitat es farà amb la mateixa intensitat però amb recursos propis”, diu l’Agència). Amés, els programes de protecció del medi marí litoral es redueixen un 93%. I la tisora passarà per més del 65% de les partides dels programes de recuperació ecològica de rius i aqüífers (delimitació d’espais inundables, implantació de cabals ecològics als rius, recuperació de reserves subterrànies contaminades... fins i tot per l’abocament de purins). A més, el 2012 les actuacions per combatre els danys per avingudes i inundacions “seran els mínims”. I no hi haurà repoblació de les lleres amb boscos de ribera”.

A més, es redueix l’ús de les dessalinitzadores, per estalviar despeses energètiques i de manteniment. Entre ells, la de Blanes, que dessala aigua per Blanes, Malgrat, Pineda, Santa Susanna, Calella, Palafolls,Tossa i Lloret, on el subministrament ha estat substituït per aigua de pous, uns recursos que tradicionalment han estat de pitjor qualitat. L’extracció de l’aigua dels pous té un consum de 1 kWh per metre cúbic, mentre que la dessaladora en consumeix 3,5.

La gestió de l’ACA és un exemple més de com s’han tractat els afers al nostre país. S’han fet moltes obres amb quartos que no es tenien, pensant que ja les pagaria el que vingués més tard, i sense mirar si es podrien pagar les despeses de funcionament de les noves instal•lacions. I que no se’ns digui que l’endeutament de l’ACA ve de la sequera de fa quatre anys, ja que l’augment de l’endeutament ha estat continu. I que no es doni la culpa exclusivament al tripartit, ja que els governs anteriors havien fet la mateixa política (construeixi avui, que dóna vots, i pagui demà).

En tenim un exemple clar a Malgrat, on una visita al carrer Nicaràgua va permetre torçar el braç al llavors director de l’ACA, que s’oposava al cobriment de la riera del carrer del Carme al carrer de Passada, ja que no aportava res (ans al contrari) a la hidràulica de la riera. La política al servei del malbaratament.

I, parlant de la riera, si volem mantenir la llera neta, probablement serà l’ajuntament qui se n’haurà de fer càrrec, tant a la zona de can Feliciano (que ja està pactat així) com a la resta, on, fins ara, l’ACA n’era la responsable, ja que serà difícil que tingui els recursos per continuar prestant aquest servei. Per cert, haurà previst l’ajuntament com netejar la part coberta de la riera, que té una alçada inferior a la de la majoria d’enginys industrials utilitzats normalment?

A la riera hi falta, per ser operacional, que es facin les obres de la desembocadura. Malgrat les promeses electorals del sentor Sánchez Llibre, tenint en compte la situació de fallida tècnica en que es troba l’ACA, serà complicat que es dugui a terme.5 comentaris:

Anònim ha dit...

la dessalinitzadora i la depuradora de pineda es va fer amb fons europeus, i el seu manteniment es va posar en el preu de l'aigua. el deficit es per altres raons

ssr ha dit...

La dessalinitzadora i la depuradora de Pineda es van fer amb una ajuda dels fons europeus, ajuda que era de bastant menys de la meitat del seu cost pressupostat. La resta van ser inversions reals de l'ACA. Per altra part, dir que les despeses de funcionament i de manteniment de les dues instal•lacions es van posar al preu de l'aigua és una afirmació molt optimista. El preu de l'aigua es va apujar, és cert, però va ser un augment, per dir-ho finament, polític, que no cobria, ni de lluny, aquestes despeses ni l'amortització de la inversió real de l'ACA.

Amb l'aigua ens està passant com en moltes coses on intervenen els polítics: el preu real està molt per sota del seu cost.

L'ACA ha fet moltes i molt bones actuacions a Catalunya, però aquestes actuacions tenen un cost que ara, pel que sembla, no podem (o no volem) pagar.

Anònim ha dit...

no es cert, el cost de la dessalinatzadora va ser amb fons europeus. i el manteniment , ja que l'aigua no te cost es va posar dins el preu de l'aigua. al igual que la potabilitzadora, que per cert ja esta pagada fa anys i el seu cost es va posar en el preu de l'aigua, preu que no s'ha revisat a mes, l'a.c.a. cobra els impostos de cada rebut, per ejem. a pineda recullen mes d'1,3 d'€
si aixó o extrapolem a tots i cada un del municipis, faci numeros.
un altre cosa es que algu vulgui demostrar que tot el que ha fet el tri-par-tit sigui una cosa mal feta.

Anònim ha dit...

Mentida. Una més de les moltes amb que el trist partit ens ha obsequiat al llarg dels anys.
Dels 171 milions d'Euros que s'han gastat entre desalinitzadora i connexions amunt i avall, els fons europeus han cobert el 85% del cost, l'altre 15% el paguem amb el rebut de l'aigua. Per tant, de gratis res de res.
Per construir una planta d'aquestes característiques s'ha de planificar amb molta cura tots els factors que intervenen en la seva realització, cosa que evidentment i ni de lluny, en vista dels resultats, s'ha fet correctament.

ssr ha dit...

Està vostè segur que l'ampliació de la dessaladora per arribar als 20 hectòmetres cúbics, que es va acabar l'any passat i que va costar 48 milions d'euros, es va finançar al 100 % pels fons de la U.E.?

Aquesta instal·lació, encara que no s'hagi utilitzat mai, també forma part de la dessalinitzadora de Blanes, i també s'ha d'anar amortitzant i, encara que no funcioni, també té despeses de funcionament i de manteniment.