dimarts, de novembre 08, 2011

Malgrat 1911 – Notícies variades

La Vanguardia del dijous 9 de setembre del 1911 publicava una sèrie de notícies, que van des de la visita pastoral del bisbe, a una renúncia del càrrec de notari, al contracte d’enllumenat públic, a les reformes del cementiri, a una visita d’inspecció de les escoles i a l’adjudicació del servei de cotxes funeraris.