dissabte, d’octubre 19, 2013

La morositat segueix augmentant

Al mes d'agost el total de crèdits concedits per les entitats financeres va seguir disminuint, arribant als 1.490,3 milers de milions d'euros, quan un any abans era de 1.698,8, el que significa una baixada del 12,3%.

La morositat continua augmentant, sent a l'agost de 180,7 milers de milions d'euros, un 12,1% del total dels crèdits, quan l'agost de 2012 va ser de 178,8 milers de milions, un 10,5% del total . Aquest percentatge del 12,1% és el màxim de la sèrie històrica, tot i que en valor absolut el màxim es va assolir el novembre de 2012, amb un total de crèdits dubtosos de 191,6 milers de milions. Aquesta quantitat va baixar el mes de desembre del 2012 a 167,5 milers de milions (24.100 milions menys) a causa del traspàs de crèdits dubtosos al SAREB (banc dolent).

A Espanya estarà entrant diners a cabassos, com acaba d'afirmar el president del Banc de Santander, però la taxa de morositat arriba a valors molt perillosos, malgrat la creació del “banc dolent”. Aquests diners que diuen que entren a cabassos, per ara no han arribat als que estan endeutats.