dimarts, d’octubre 29, 2013

L’economia de Catalunya i la de Madrid

Si comparem les dades de la última Enquesta de Població Activa (EPA) de Catalunya i de la Comunitat de Madrid podrem veure que la població activa de Catalunya ha augmentat una mica el darrer trimestre, passant de 3.660.400 a 3.680.200 persones (+19.800 persones), mentre que els aturats han disminuït, passant de 873.000 a 841.000 persones (-32.500). Lògicament, la quantitat de persones ocupades ha augmentat, i ha passat de 2.787.500 a 2.839.700 (+52.200 persones). A Madrid, en canvi, la població activa ha disminuït de 32.900 persones, l’atur ha augmentat en 11.000 persones i la quantitat de persones ocupades ha disminuït en 43.800 persones.Aquestes diferències es podrien explicar pensat que la temporada turística ha sigut bona a Catalunya i dolenta a Madrid, però la cosa ve de més lluny, ja que a Catalunya, des de fa un any, la població activa ha disminuït de 44.700 persones, al nombre d’aturats s’ha mantingut pràcticament constant (+100 persones), i el nombre de persones ocupades ha disminuït de 44.800. A Madrid, les mateixes xifres donen una població activa que ha disminuït de 124.800 persones, un atur que ha augmentat de 25.400 persones i una ocupació que ha disminuït de 150.200 persones.

Aquestes xifres ens diuen que l’economia real s’ha comportat millor a Catalunya que a Madrid durant els darrers 12 mesos. I això que Madrid està governat, des de temps immemorial, pels “bons” gestors del PP, primer per la senyora Aguirre, i ara pel senyor González, que no paren de explicar-nos les meravelles de l’economia madrilenya, afirmant que Catalunya ha deixat de ser la locomotora econòmica d’Espanya, sent reemplaçada per Madrid.

Una de les explicacions d’aquest comportament millor de l’economia catalana és que, a Madrid, el 9 % dels ocupats ho són del sector industrial, mentre que a Catalunya els ocupats del sector industrial són el 18 % del total. Pel contrari, a Madrid, el 85 % dels ocupats ho són al sector serveis, mentre que a Catalunya aquest percentatge és del 74 %. A Madrid, l’any 2012, el sector industrial representava un 9,7 % sobre el PIB total, mentre que a Catalunya era del 19,3 %, xifres perfectament coherents amb les de les persones ocupades a aquest sector.

Però el sector industrial català ha anat minvant, el que no és una bona notícia: representava el 22,1 % del PIB l’any 2003, i ha baixat al 19,3 % l’any 2012.