dijous, d’octubre 17, 2013

L'economia malgratenca

L'Institut Català d'Estadística acaba de publicar el PIB (Producte Interior Brut) dels municipis catalans de l'any 2010. Arriba una mica massa tard per poder-lo utilitzar per fer polítiques conduents a millorar la situació econòmica, però ens permet de veure el que ha passat, el que s’ha fet bé i el que s’ha fet malament.

El PIB per habitant de Malgrat va ser de 19.300 euros, mentre que el de 2009 era de 19.400 i el de 2008, de 20.800. El percentatge de l'agricultura va ser el 1,7 %, el de la indústria, del 12,1 %, el de la construcció del 16,0 %, i el dels serveis, del 70,2 %.

Per elles mateixes, aquestes xifres no diuen pas gran cosa. Comparem-les amb les del Maresme, el PIB per habitant del 2010 va ser de 19.300 €, dels que el 2,0 % corresponia a l'agricultura, el 14,7 % a la indústria, el 13,3 % a la construcció i el 69,9 % als serveis. L'any 2008, el PIB per habitant del Maresme era de 20.800 €.

Pel conjunt de Catalunya tenim un PIB de 27.700 € per habitant l'any 2010 i 29.200 € l'any 2008. El percentatge de l'agricultura va ser el 1,0 %, el de la indústria, del 19,9 %, el de la construcció del 10,2 %, i el dels serveis, del 68,8 %.

Veiem, doncs, que a Malgrat, el PIB per habitant és molt més baix que el del conjunt de Catalunya, i que la indústria representa a Malgrat un 12,1 %, mentre que al conjunt de Catalunya representa un 19,9 %, el que vol dir que a Malgrat no s’han fet esforços suficients per mantenir una indústria que, tot compte fet, dóna més que el turisme, que és estacional i que requereix ocupacions de poc nivell i que, per tant, representa menys ingressos.

Com a prova, tenim la taula següent, on veiem que Malgrat, a l’any 2001, tenia un PIB per habitant gairebé igual a la mitjana de Catalunya, amb un percentatge d’indústria del 33,5 %. L’any 2010, en canvi, amb un percentatge d’indústria tres vegades inferior, Malgrat ha passat a tenir un PIB per habitant només del 70 % de la mitjana de Catalunya. S’ha creat un organisme municipal pel turisme, quan, ja fa anys, se n'hauria d’haver creat un per la indústria. Un error estratègic que ha costat molt car al poble.
1 comentari:

Neus Serra ha dit...

Certament, fa temps que a Malgrat anem amb el pas canviat i fem tard.