dimarts, de febrer 11, 2014

L’educació necessària pel segle XXI

Es parla molt de la nova llei d’educació del ministre Wert. Pel que hem llegit es tracta d’una llai d’educació que fomenta més la competència cognitiva (dit més clarament, el saber coses) que les habilitats de raonament. Tal com van les coses actualment, els que no tinguin molt desenvolupada aquesta capacitat de raonament ho tindran malament per poder guanyar-se la vida correctament, ja que “les empreses ja no busquen treballadors amb les habilitats aritmètiques d'un dependent de comerç, sinó la capacitat de treballar amb altres en problemes, i la de veure l'aplicabilitat de les idees matemàtiques per a problemes comuns i complexos”, al menys pel que fa a les matemàtiques i les ciències. La llei del ministre Wert sembla massa tradicional, massa enfocada a una economia com la que ham tingut fins fa pocs anys.

S'identifiquen com pràctiques tradicionals: escoltar la lliçó del professor, memoritzar fets, fórmules i procediments, o treballar problemes. Com pràctiques modernes: treballar en grups petits, donar explicacions, i relacionar el que s'ha après amb la vida diària dels estudiants.

Un estudi publicat fa uns mesos, Teaching Practices and Cognitive Skills, és molt interessant per aclarir les idees sobre el tema, sempre complicat, de l’ensenyament. Aquest estudi, fet sobre uns 6.000 estudiants americans d’un nivell semblant a segon d’ESO, per classes de matemàtiques i de ciència, estudia les notes parcials sobre les capacitats de raonament, de coneixement factual (saber coses) i de competència per resoldre problemes rutinaris, tant per un ensenyament “tradicional” com per un ensenyament “modern”. Resumim els resultats:Hi podem veure les diferències entre els dos sistemes d’ensenyament. El "tradicional" és netament insuficient en capacitat de raonament, que és la que té més probabilitats de ser útil pels estudiants quan busquin feina. Però l’ensenyament "modern" és també insuficient, ja que moltes coses s'han de saber. La conclusió podria ser que hauríem de donar més importància als mètodes moderns (el que no vol dir que s'oblidi el mètode tradicional, que també és important). Això requereix donar més espai a les activitats de raonament i a la resolució de problemes que no siguin massa senzills. Que, pel que hem pogut llegir, no facilita pas la llei Wert, amb les seves revàlides i amb els seus currículums. No sembla pas una llei per preparar el futur del país.