dimarts, d’abril 15, 2014

El clima europeu sota un escalfament global de 2º C

Es considera que un escalfament global de 2º C respecte a l'època preindustrial com un llindar que la societat s'ha d'esforçar a no sobrepassar per tal de limitar els efectes perillosos del canvi climàtic antropogènic.

Un nou estudi recentment publicat, The European Climate under a 2º C global warming, mostra que, fins i tot sense sobrepassar aquest llindar, poden esperar canvis substancials i robustes a tot Europa. La major part d'Europa s'escalfarà més que la mitjana mundial, amb increments més de 2,5 º C al nord d'Europa a l'hivern i al Centre - Sud d'Europa a l'estiu. Es poden esperar també augments similars per a les temperatures extremes .

Els patrons de precipitació amb 2º C d'escalfament global mostren que es va a conservar un clima humit al nord i sec al sud, amb un augment de les precipitacions d'hivern al nord i una disminució en el sud.

A la península ibèrica , les previsions són d'un augment de 1,5 a 2º C al hivern i de 2,5 a 3º C en algunes regions del sud-oest a l'estiu. Les pluges romanen relativament constants al hivern, però a l'estiu disminueixen bastant al nord-oest.

A Catalunya les temperatures augmentaran entre 1,5 i 2º C al hivern i de 2 a 2,5 a l’estiu. Les precipitacions no semblen variar massa.


 Els canvis estacionals mitjans de temperatura (panells de l'esquerra) i precipitació (panells de la dreta) entre el període 1971-2000 i quan s'arribi a un escalfament global de 2º C. Els panells superiors mostren canvis al hivern i els panells inferiors mostren els canvis a l'estiu.